feb
20
2023

2023 Europees Jaar van de Vaardigheden

Internationaal

Nieuws

De Europese Commissie riep 2023 uit tot Europees Jaar van de vaardigheden, en wil concurrentievermogen, participatie en talent stimuleren. Om de nationale activiteiten op dat gebied te coördineren, roept de Commissie de lidstaten op een nationale coördinator aan te wijzen.

Driekwart van de bedrijven in de EU geeft aan moeite te hebben om personeel te vinden met de juiste vaardigheden. Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat slechts 37% van de volwassenen regelmatig een opleiding volgt. En in 2021 waren er in 28 beroepen een tekort aan hoog- en laagopgeleide werknemers. Kortom, er is een tekort aan de juiste vaardigheden in de Europese samenleving en op de arbeidsmarkt die een gevolg zijn van de groene en digitale transitie.

Om dat euvel te verhelpen, heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen om van 2023 het Europese Jaar van de Vaardigheden te maken.

Leven lang leren stimuleren

Met dat voorstel wil de Commissie een beroepsbevolking met de vereiste vaardigheden stimuleren, het concurrentievermogen van EU-bedrijven, met name kmo’s, bevorderen en het volledige potentieel van de digitale en groene transitie op een sociaal rechtvaardige manier realiseren. Hiervoor moet de Europese beroepsbevolking de nodige herscholing en bijscholing volgen en moet de juiste vaardigheden naar ons continent aangetrokken worden.

Samen met de het Europees Parlement, de sociale partners, openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, onderwijsinstellingen, bedrijven… wil ze leven lang leren een nieuwe impuls geven door:

  • Meer, doeltreffendere en inclusievere investeringen in opleiding en bijscholing te bevorderen om het volledige potentieel van de Europese beroepsbevolking te benutten en mensen te ondersteunen bij de overgang van de ene baan naar de andere.
  • Ervoor te zorgen dat vaardigheden relevant zijn voor de behoeften van de arbeidsmarkt, onder andere door samen te werken met sociale partners en bedrijven.
  • De ambities en vaardigheden van mensen af te stemmen op de vacatures op de arbeidsmarkt. Er zal vooral gefocust worden op jongeren die geen onderwijs of opleiding volgden en geen werk hebben en vrouwen.
  • Mensen uit derde landen aantrekken met vaardigheden die de EU nodig heeft. De Europese Commissie plant hiervoor een niet-wetgevend of een wetgevend initiatief (nog te bepalen) in het derde kwartaal van 2023. Ze wil namelijk leermogelijkheden en mobiliteit versterken en de erkenning van kwalificaties vergemakkelijken.

Dit voorstel bouwt voort op eerdere EU-initatieven die vaardigheden ondersteunen zoals de Europese Vaardighedenagenda, de Europese Innovatieagenda, de Europese Strategie voor universiteiten (en hogescholen) … Voor de financiering en bijstand van de EU voor investeringen in vaardigheden bieden ESF+, Erasmus+, Horizon Europe… mogelijkheden.

Klik hier voor meer informatie.


Staša Pavlović

Staša Pavlović

Scroll to Top
Scroll naar top