jan
5
2023

31ste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting

Diversiteit, Internationaal

Nieuws

Het 31ste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van USAB (de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding) focust niet alleen op de armoedesituatie in België, maar ook op mondiale mechanismen die armoede en ongelijkheid creëren en in stand houden. Er is een duidelijke link tussen migratie en armoede, waaruit blijkt dat mondiale armoede doorwerkt in ons land.

In dit 31ste Jaarboek kijken de onderzoekers niet alleen naar de armoedesituatie in België, maar verruimen ze hun blik naar mondiale mechanismen die armoede en ongelijkheid creëren en in stand houden. Een duidelijke doorwerking van mondiale armoede en ongelijkheid zien ze wanneer ze zich focussen op de link tussen migratie en armoede, het themadeel van dit boek. Wat zijn de verwachtingen en percepties van migranten over België? Welke grenzen stelt ons land aan migratie? Hoe gaan migranten, lokale besturen en organisaties met die grenzen om? Het zijn enkele van de vragen waarop dit boek een antwoord zoekt.

Ook meer algemene analyses over armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid komen aan bod. Een greep uit de bijdragen: wat kan de filosofie ons vertellen over sociale ongelijkheid? Hoe verandert het beeld van armoede als we rekening houden met vermogens en schulden? Hoe groot is de non-take up van bepaalde uitkeringen? En kunnen ‘zorgzame buurten’ van betekenis zijn voor mensen in armoede?

Vanuit het werkveld komt 11.11.11 aan het woord over internationale solidariteit. Tot slot ontbreekt ook dit jaar geen cijfermatig overzicht van armoede en sociale uitsluiting.

Meer informatie vind je hier.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top