okt
7
2016

Position paper vluchtelingen en migranten

Diversiteit, Internationaal

Publicatie

Eind september publiceerde het Lifelong Learning-Platform een discussietekst over de integratie van vluchtelingen en migranten via educatie en vorming. Deze internationale organisatie beschouwt educatie als een essentieel onderdeel een van inclusieve aanpak voor de sociaal-economische en politieke integratie van vluchtelingen en migranten in hun Europese gastlanden. Educatie is tevens een publiek goed en is een fundamenteel mensenrecht.

‘Integrating Refugees and Migrants Through Education. Building Bridges in Divided Societies’ poneert 8 uitdagingen voor het leven in een diverse samenleving.

  1. Educatie en vorming zijn een recht voor iedereen en geen voorrecht voor sommigen.
  2. Ongelijkheid is een realiteit maar houdt ook een potentieel in.
  3. Gesegregeerde instellingen moeten worden aangepakt.
  4. Interculturele dialoog is het middel om verschillende gemeenschappen met elkaar te verbinden.
  5. Interculturele competenties vormen de basis voor een constructieve dialoog.
  6. Taalbarrières moeten overwonnen worden om een volledige participatie mogelijk te maken.
  7. De validering en het erkennen van competenties zijn instrumenten voor integratie.
  8. Alle betrokken partijen moeten zich engageren om een gemeenschappelijke visie uit te werken.

De volledige tekst van het LLL-Platform vind je op de website.

Het LLL-Platform vertegenwoordigt 39 internationale netwerken voor educatie en opleiding. De organisatie promoot een ‘holistische’ visie op het levenslang leren en brengt actoren samen uit de formele, niet-formele en informele educatie. Het Lifelong Learning-Platform richt zich op het bevorderen van rechtvaardigheidsprincipes, sociale cohesie en actief burgerschap binnen de diverse onderwijs- en opleidingssystemen in Europa. Het platform beschouwt educatie als een manier om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en volwaardige maatschappelijke participatie van burgers.


Maud Mertens

Maud Mertens

Scroll to Top