blog - 1 juli 2020
Foto: Gert Goovaerts iov. Socius

Voortgangsrapport 2019

In ons Voortgangsrapport nemen we eerst de drie pijlers van onze werking onder de loep: ons open aanbod, de vraaggestuurde werking en onze rol als communicatie- en informatiecentrum. We vertellen over de inspanningen die we in 2019 hebben geleverd en r …

blog - 16 juni 2020

9 tips voor meer interactie in je virtueel vormingslokaal

De coronacrisis deed ons in sneltempo overschakelen naar online communiceren en samenwerken. Ook vormingen moesten we digitaal omdenken. Een uitdaging die vormingswerkers intrigeert en tegelijk onzekerheid opwekt. Welkom in de stretchzone! Als vormings …

Socius op Twitter