nieuws - 29 juni 2019

Wij zoeken 2 stafmedewerkers

We zijn momenteel op zoek naar twee stafmedewerkers (m/v/x) die instaan voor de praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling in het sociaal-culturele werkveld.

nieuws - 22 augustus 2019
Foto: Lynn Delbeecke iov. Socius

Beleidsaanbevelingen Socius

Socius formuleerde zijn beleidsaanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Regering 2019-2024. Je kan ons memorandum downloaden.

artikels - 20 augustus 2019

Magda Michielsens over emancipatie

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘emancipatie’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van prof. em. Magda Michielsens over emancipatie.

Socius op Twitter