sep
23
2021

Actieonderzoek PARKS

Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Het sociaal werk moet meer inzetten op politiseren. Maar wat werkt daarin goed en wat is ervoor nodig? Het actieonderzoek PARKS gaat ernaar op zoek.

Elke samenleving creëert onvermijdelijk uitsluiting. Ze bepaalt wie erbij hoort en wie niet. Het sociaal werk zit daar met zijn neus op. Het brengt allerlei voorzieningen naar de mensen. Zo overbrugt het de kloof tussen rechten op papier en rechten in de praktijk. 

Maar vaak stelt het daarbij ook vast hoe onvolmaakt en onrechtvaardig die diensten zijn. Soms werkt het sociaal werk zelfs actief mee aan uitsluiting, in situaties waar het zelf disciplinerend en controlerend moet werken.

Tegelijkertijd heeft het een bevoorrechte positie, want het kan kwesties van sociale uitsluiting publiek maken. En ijveren voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Daarom moet het sociaal werk meer inzetten op politiseren. We spreken van ‘politisering’ als het gaat om praktijken die bijdragen aan het publieke meningsverschil. Het zijn praktijken die gaan over de organisatie van een rechtvaardige, duurzame en democratische samenleving. Hoe doe je dat? Hoe kan het sociaal werk zijn politiserende rol ten volle opnemen en wat heeft het daarvoor nodig?

Meer informatie en een download met gedetailleerde informatie kan je terugvinden op de site van SAM, steunpunt Mens en Samenleving.


Zé Vandenhoeck

Zé Vandenhoeck

Scroll to Top