apr
15

Basisvorming ‘Lokale vrijwilligersgroepen missiegedreven ondersteunen’

Lokale vrijwilligersgroepen in de sociaal-culturele sector werken bottom-up en autonoom. Ze geven hun missie vorm zodat die waardevol is voor hun nabije omgeving. Ze organiseren activiteiten die hen zinvol lijken. Ze werken aan een goede sfeer in de groep. Ze installeren een overlegstructuur en maken afspraken.

Als begeleider draag jij de missie van jouw organisatie uit naar deze groepen. Het is de enige top-down interventie die echt werkt. Je begeleidt de lokale groepen om hun steentje bij te dragen aan de organisatiemissie. Maar elke lokale groep heeft zijn eigenheid. Sommige groepen dragen overduidelijk bij aan de organisatiemissie, bij andere groepen is die bijdrage vaag of zelfs onbestaand. Hoe begeleid je in die diverse context groepen op maat van hun levensfase? Hoe houd je rekening met alle patronen die spelen in de groep?

Wat mag je verwachten?

In deze vorming ligt de focus op missiegedreven begeleiden. Je krijgt kaders aangereikt zoals het levensfasenmodel en het taak-relatie-structuur model van Joris Piot. Je brengt eigen casussen en vraagstukken in en verkent samen met de andere deelnemers hoe je je begeleiding van lokale vrijwilligersgroepen meer missiegedreven kunt invullen. Je maakt ervaringsgericht kennis met werkvormen die je zelf in groepen kunt inzetten.

Wat neem je mee naar jouw praktijk?

 • Je leert patronen herkennen in lokale vrijwilligersgroepen: in welke levensfase bevindt een groep zich (startend, autonoom, routineus, verstillend)? Wat speelt er in een groep op vlak van taken, relaties en structuren?
 • Je erkent wat jouw begeleiding kan betekenen: kan mijn begeleiding een verschil maken voor een groep en staat ze ervoor open?
 • Je verkent welke interventies je kunt inzetten: wat heeft een groep concreet van mij nodig om missiegedreven te werken?

Voor wie?

Je bent nieuw in de sociaal-culturele sector en begeleidt vanuit jouw organisatie lokale vrijwilligersgroepen. Je vult vooraf een intakeformulier in.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op maandag 15 april (Hendrik Consciencegebouw, lokaal 2AB01) en maandag 13 mei (Hendrik Consciencegebouw, lokaal 0G03), telkens van 9.30 tot 16.30 u.
 • Deelnemen kost 140 euro.
 • Houdt iets jouw inschrijving tegen, we helpen je graag verder.
 • De begeleiding is in handen van Marthe Jans. Bij haar kan je ook terecht voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.Vrijwillige inzet

Praktisch

2 bijeenkomsten

 1.   Hendrik Consciencegebouw
    15 april 2024
    9:30 tot 16:30
 2.   Hendrik Consciencegebouw
    13 mei 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II Laan 15
Brussel
Marthe Jans

Marthe Jans


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll to Top