sep
12

Basisvorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen’


volzet

De sociaal-culturele sector kan niet zonder de vrijwillige inzet van burgers in hun vrije tijd. Vrijwilligers bestaan in allerlei maten en gewichten. Je hebt veel gebonden vrijwilligers die zich langdurig en regelmatig inzetten (bv. trekkers van lokale groepen, vormingsvrijwilligers). En er zijn steeds meer geboeide vrijwilligers die voor een korter en afgebakend engagement kiezen (eventvrijwilligers, projectvrijwilligers, campagnevrijwilligers…). Hoe ondersteun je deze vrijwilligers doorheen hun traject in jouw organisatie?

Wat mag je verwachten?

Tijdens de eerste vormingsdag maken we kennis met elkaar en met elkaars ondersteuningsveld. Welke types vrijwilligers ondersteun je? In groep en/of individueel? Welke positie en rol neem jij daarin op? We verdiepen ons in het binnenhalen van vrijwilligers. De sleutels bij het werven en onthalen van vrijwilligers leggen immers het fundament voor alle aspecten van de jouw verdere ondersteuning. We sluiten af met een vaak verwaarloosde bouwsteen: afscheid nemen van vrijwilligers.

Tijdens de tweede vormingsdag gaan we verder in op het begeleiden, belonen en betrekken van vrijwilligers. We staan stil bij het op maat coachen van vrijwilligers om hun engagement op te nemen en samen te werken. We verkennen pistes om vrijwilligers actief bij de organisatie te betrekken en te laten participeren. En we kijken hoe we vrijwilligers belonen en waarderen.

Wat neem je mee naar jouw praktijk

 • Je krijgt een coherent kader rond het ondersteunen van vrijwilligers.
 • Je krijgt een beter inzicht in jouw positie ten opzichte van vrijwilligers en de ondersteunende rollen die je opneemt.
 • Je herkent de kenmerken van verschillende types vrijwilligers en hun ondersteuningsbehoeften.
 • Je wordt je bewust van de bouwstenen waar je als vrijwilligersondersteuner op moet inzetten: binnenhalen, begeleiden, belonen, betrekken en beëindigen.
 • Je maakt ervaringsgericht kennis met werkvormen om vrijwilligers te ondersteunen.

Voor wie?

Je ondersteunt actief vrijwilligers, in groep en/of individueel. Je hebt nog niet zoveel ervaring en wilt graag bijleren hoe je vrijwilligers doorheen hun traject in jouw organisatie kunt ondersteunen. Je vult op voorhand een intakeformulier in.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op donderdag 12 september (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 00.48) en donderdag 17 oktober (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 01.20), telkens van 9.30 u. tot 16.30 u.
 • De deelnameprijs bedraagt 140 euro.
 • De begeleiding is in handen van Marthe Jans. Haar kan je contacteren voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.Vrijwillige inzet

Praktisch

2 bijeenkomsten

 1.   Herman Teirlinckgebouw
    12 september 2024
    9:30 tot 16:30
 2.   Herman Teirlinckgebouw
    17 oktober 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
Brussel
Marthe Jans

Marthe Jans


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll to Top