sep
12

Basisvorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen’

De sociaal-culturele sector kan niet zonder de vrijwillige inzet van burgers in hun vrije tijd. Vrijwilligers bestaan in allerlei maten en gewichten. Je hebt veel gebonden vrijwilligers die zich langdurig en regelmatig inzetten (bv. trekkers van lokale groepen, vormingsvrijwilligers). En er zijn steeds meer geboeide vrijwilligers die voor een korter en afgebakend engagement kiezen (eventvrijwilligers, projectvrijwilligers, campagnevrijwilligers…). Hoe ondersteun je deze vrijwilligers doorheen hun traject in jouw organisatie?

Wat mag je verwachten?

Op de eerste vormingsdag maken we kennis met elkaar en met elkaars ondersteuningsveld. Welke types vrijwilligers ondersteun je? In groep en/of individueel? Welke positie en rol neem jij daarin op? We verdiepen ons in het binnenhalen van vrijwilligers. De sleutels bij het werven en onthalen van vrijwilligers leggen immers het fundament voor alle aspecten van de jouw verdere ondersteuning.

We starten de tweede vormingsdag met een reflectie daarover. Vervolgens staan we stil bij het op maat coachen van vrijwilligers om hun engagement op te nemen en samen te werken. We verkennen pistes om vrijwilligers actief bij de organisatie te betrekken en te laten participeren. We sluiten af met een vaak verwaarloosde bouwsteen: afscheid nemen van vrijwilligers.

Wat neem je mee naar jou praktijk

 • Je krijgt een coherent kader rond het ondersteunen van vrijwilligers.
 • Je krijgt een beter inzicht in jouw positie ten opzichte van vrijwilligers en de ondersteunende rollen die je opneemt.
 • Je herkent de kenmerken van verschillende types vrijwilligers en hun ondersteuningsbehoeften.
 • Je wordt je bewust van de bouwstenen waar je als vrijwilligersondersteuner op moet inzetten: binnenhalen, begeleiden, belonen, betrekken en beëindigen.
 • Je maakt ervaringsgericht kennis met werkvormen om vrijwilligers te ondersteunen.

Voor wie?

Je ondersteunt actief vrijwilligers, in groep en/of individueel. Je hebt nog niet zoveel ervaring en wilt graag bijleren hoe je vrijwilligers doorheen hun traject in jouw organisatie kunt ondersteunen. Je vult op voorhand een intakeformulier in.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op donderdag 12 september (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 00.48) en donderdag 17 oktober (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 01.20), telkens van 9.30 u. tot 16.30 u.
 • Weldra vind je hier alle verdere praktische informatie en kan je je ook inschrijven.
 • Wens je deel te nemen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en kies voor het thema ‘Vrijwillige inzet’ dan ontvang je een bericht zodra we de inschrijvingen starten.
Vrijwillige inzet

Praktisch

2 bijeenkomsten

 1.   Herman Teirlinckgebouw
    12 september 2024
    9:30 tot 16:30
 2.   Herman Teirlinckgebouw
    17 oktober 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
Brussel
Marthe Jans

Marthe Jans


Scroll to Top