sep
20

Basisvorming ‘Vrijwilligersgroepen missiegedreven ondersteunen’

Lokale vrijwilligersgroepen in de sociaal-culturele sector werken bottom-up en autonoom. Ze geven hun missie vorm zodat die waardevol is voor hun nabije omgeving. Ze organiseren activiteiten die hen zinvol lijken. Ze werken aan een goede sfeer in de groep. Ze installeren een overlegstructuur en maken afspraken.

Als begeleider draag jij de missie van jouw organisatie uit naar deze groepen. Het is de enige top-down interventie die echt werkt. Je begeleidt de lokale groepen om hun steentje bij te dragen aan de organisatiemissie. Maar elke lokale groep heeft zijn eigenheid. Sommige groepen dragen overduidelijk bij aan de organisatiemissie, bij andere groepen is die bijdrage vaag of zelfs onbestaand. Hoe begeleid je in die diverse context groepen op maat van hun levensfase? Hoe houd je rekening met alle patronen die spelen in de groep?

Wat mag je verwachten?

In deze vorming ligt de focus op missiegedreven begeleiden. Je krijgt kaders aangereikt zoals het levensfasenmodel en het taak-relatie-structuur model van Joris Piot. Je brengt eigen casussen en vraagstukken in en verkent samen met de andere deelnemers hoe je je begeleiding van lokale vrijwilligersgroepen meer missiegedreven kunt invullen. Je maakt ervaringsgericht kennis met werkvormen die je zelf in groepen kunt inzetten.

Wat neem je mee naar huis?

 • Je leert patronen herkennen in lokale vrijwilligersgroepen: in welke levensfase bevindt een groep zich (startend, autonoom, routineus, verstillend)? Wat speelt er in een groep op vlak van taken, relaties en structuren?
 • Je erkent wat jouw begeleiding kan betekenen: kan mijn begeleiding een verschil maken voor een groep en staat ze ervoor open?
 • Je verkent welke interventies je kunt inzetten: wat heeft een groep concreet van mij nodig om missiegedreven te werken?

Voor wie?

Je bent nieuw in de sociaal-culturele sector en begeleidt vanuit jouw organisatie lokale vrijwilligersgroepen. Je vult vooraf een intakeformulier in. Je engageert je om 2 voorbereidende webcasts te bekijken en 1 opdracht te maken.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op dinsdag 20 september in lokaal 00.G.76 van het Graaf de Ferrarisgebouw (Koning Albert II laan 20 in Brussel) en op dinsdag 15 november bij De Ambrassade (Leopoldstraat 25 in Brussel). Telkens van 9u30 tot 16u30.
 • De deelnameprijs bedraagt 140 euro.
 • Het maximum aantal deelnemers is 12.
 • De begeleiding is in handen van Ellen Kimpe. Zij is educatief medewerker bij S-Plus en trainer bij Vrijwilligerswerkwerkt.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Vrijwillige inzet

Praktisch

2 bijeenkomsten

 1.   Graaf de Ferrarisgebouw
    20 september 2022
    9:30 tot 16:30
 2.   De Ambrassade
    15 november 2022
    9:30 tot 16:30

Locatie

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20
Brussel
Ellen Kimpe

Ellen Kimpe


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top