mrt
18

Collegagroep ‘Werken aan kruispuntpraktijken’

Sociaal-cultureel werk zet in op verbinding tussen mensen, groepen en gemeenschappen met verschillende achtergronden. Wat mooeten we begrijpen onder verschillende achtergronden in een superdiverse samenleving? En hoe ga je daar als praktijkwerker mee aan de slag?

Je ziet als praktijkwerker in meer diversiteit een voedingsbodem om groepen en gemeenschappen te versterken, maar zoekt een manier om een veilige achterban open te breken. Je wilt vrijwillige inzet versterken, ook met mensen voor wie dit ver buiten hun comfortzone licht. Misschien wil je een netwerk uitbouwen dat je kan inzetten om je bestaande praktijken sterker te oriënteren op interculturaliteit. Dit traject helpt je op weg bij deze uitdagende zoektocht.

In deze collegagroep wissel je samen met andere praktijkwerkers gedachten uit over hoe je omgaat met de verschillen in een groep. Evengoed staan we stil bij de verbinding tussen een gemeenschap van gelijkgezinden en een ogenschijnlijke buitenstaander. We bouwen in deze groep verder op relevante inzichten en voorbeelden waaraan je je eigen praktijk kan spiegelen.

Wat mag je verwachten?

 • Je bekijkt een screencast die je voorbereidt op het kader kruispuntdenken en maakt de bijhorende opdracht.
 • Tijdens de live vormingsdag gaan we aan de hand van een van jullie praktijken aan de slag. Je leert van en met andere praktijkwerkers.
 • Jullie gaan zelf aan de slag om de aangeboden kaders toe te passen op je eigen team. In groepen van 2-3 personen bespreken we dit online.

Wat neem je mee naar jouw praktijk?

 • We gaan op zoek naar tools en kaders die jezelf en je team inzichten. We maken gebruik van lessen uit groepsdynamica, contacttheorie en maatschappelijke uitsluitingsmechanismen.
 • We wisselen tips uit om je eigen praktijken sterker te verbinden met de interculturele  We dompelen ons onder in inspirerende voorbeelden.
 • Na dit traject voel jij je gesteund om stappen te zetten in de uitbouw van een interculturele praktijk.

Voor wie?

Als sociaal-cultureel werker ben je dagelijks in de weer met mensen, groepen en gemeenschappen. Binnen jouw organisatie werk je actief aan meer diversiteit. Begrippen als intersectionaliteit, interculturaliteit en superdiversiteit zijn door jou gekend, maar je bent op zoek naar handvaten om deze ook ingang te doen vinden in jouw praktijken.

Praktisch

 • De collegagroep komt samen op maandag 18 maart (Ellipsgebouw, lokaal 2.B.102) van 9.30 u. tot 16.30 u. Daarna gaan jullie zelf aan de slag om de aangeboden kaders toe te passen op je eigen team. Op maandag 29 april bespreken we dit in groepen van 2-3 personen.
 • Weldra vind je hier alle verdere praktische informatie en kan je je ook inschrijven.
 • Wens je deel te nemen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en kies voor het thema ‘Diversiteit’ dan ontvang je een bericht zodra we de inschrijvingen starten.


Diversiteit

Praktisch

2 bijeenkomsten

 1.   Ellipsgebouw
    18 maart 2024
    9:30 tot 16:30
 2.   Zoom
    29 april 2024
    10:00 tot 12:00

Locatie

Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
Brussel
Silke Jaminé

Silke Jaminé


Scroll to Top