okt
3

Collegagroep ‘Werken met vrijwilligers’

In je dagelijkse werking ben je omringd door vrijwilligers. Vrijwilligers in lokale groepen, campagnevrijwilligers, kantoorvrijwilligers, eventvrijwilligers… ze dragen allemaal hun steentje bij aan de missie van jouw organisatie. Sommigen zetten zich langdurig en intensief in en anderen verkiezen een korter en meer afgebakend engagement.

Jij begeleidt hen, vanaf het moment dat ze je organisatie binnenkomen tot op het moment dat ze weer weg gaan. Naast het fijne en verrijkende contacten, bots je in het begeleiden van vrijwilligers ongetwijfeld ook op moeilijke en of uitdagende situaties.

Wat mag je verwachten?

Een warme groep van collega’s uit andere organisaties om samen te werken op 2 verschillende sporen. We staan stil bij hedendaagse vraagstukken rond vrijwillige inzet en zoomen in op concrete situaties uit jouw werkpraktijk. Via collegiale ondersteuning en advies komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen die je kunnen helpen om moeilijke of uitdagende situaties met vrijwilligers in de toekomst anders aan te pakken.

Wat neem je mee naar huis?

Moeilijke of uitdagende werksituaties verkennen met collega’s is verrijkend. Zij kijken immers naar situaties vanuit een gelijkaardige positie maar in een andere organisatiecontext. Deze collegagroep kan ook handvatten aanreiken om met je eigen team stappen te zetten.

Voor wie?

Je bent een ervaren sociaal-cultureel werken die vrijwilliger inzet ondersteunt en bereid is om concrete werksituaties te bespreken. Je wilt graag met andere mensen uit het werkveld reflecteren over jouw professionele houding en handelingsstrategieën in het werken rond vrijwillige inzet.

Praktisch?

 • De collegagroep komt samen op donderdag 3 oktober (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 01.55) van 9.30 u. tot 16.30 u., online op donderdag 7 november (10 u. tot 12 u.) en op donderdag 28 november van 9.30 u. tot 16.30. (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 01.55).
 • Bij je inschrijving vindt er op voorhand een telefonische intake plaats.
 • Maximum aantal deelnemers is 8.
 • De deelnameprijs bedraagt 175 euro.
 • Houdt iets jouw inschrijving tegen, we helpen je graag verder.
 • De begeleiding is in handen van Marthe Jans. Haar kan je ook contacteren voor meer informatie.


Inschrijven
€175,00Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee
Vrijwillige inzet

Praktisch

3 bijeenkomsten

 1.   Herman Teirlinckgebouw
    3 oktober 2024
    9:30 tot 16:30
 2.   Zoom
    7 november 2024
    10:00 tot 12:00
 3.   Herman Teirlinckgebouw
    28 november 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
Brussel
Marthe Jans

Marthe Jans


Inschrijven


€175,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Scroll to Top