jan
17

Vorming ‘Decreet en beleidsplanning’


volzet

Met deze vorming maken we je in één dag wegwijs in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. We geven je bovendien een beeld van hoe je toewerkt naar een degelijke subsidieaanvraag tegen december 2024. In de weken die volgen op deze cursus kan je gebruikmaken van een online coaching in kleine groepjes, waar we ingaan op kwesties of uitdagingen waar jouw organisatie voor staat om tot een goede kandidatuur te komen.

Wat je mag verwachten?

 • Tijdens de bijeenkomst in Brussel vertellen we het verhaal achter het decreet: wat moeten we verstaan onder begrippen als ‘civiel perspectief’, rollen en functies, beoordelingscriteria, …
 • We laten zien wat de concrete verwachtingen zijn voor organisaties die willen kandideren: aan welke voorwaarden moet je voldoen, wat moet je verstaan onder een subsidieaanvraag?
 • We schetsen het proces van beleidsplanning: wat moet er gebeuren en hoe kan je dit aanpakken?
 • De weken daarna gaan we online in kleine groepjes dieper in op vragen die specifiek verbonden zijn aan de uitdagingen voor jouw organisatie.

Wat neem je mee naar jouw praktijk?

 • Je kan goed inschatten of de kandidatuur het overwegen waard is, gezien de inspanning die er voor nodig is.
 • Je begrijpt het verhaal achter dit decreet en hoe je van daaruit kwaliteitsvol kan bijdragen aan het beleidsplanningsproces.
 • Je hebt een beproefde structuur als kapstok om het eigen beleidsplanningsproces dat moet leiden naar je subsidieaanvraag op te baseren.

Voor wie?

Deze vorming is voor jou relevant als:

 • jouw organisatie nog niet erkend is onder dit decreet maar overweegt om een erkenning na te streven als sociaal-culturele volwassenenorganisatie. Voorwaarde is wel dat je organisatie al een sociaal-culturele werking met volwassenen sinds januari ’23 kan aantonen en de ambitie heeft om een werking te ontplooien die relevant is voor heel Vlaanderen, mogelijk met inbegrip van Brussel.
 • je zelf betrokken bent bij het beleidsplanningsproces in je erkende organisatie, maar je voelt dat je geen referentiekader hebt over het decreet en het beleidsplanningsproces waarin je een rol moet spelen.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op woensdag 17 januari van 9.30 u. tot 16.30 u. in het Ellipsgbouw (lokaal 2.B.104). In de weken die daarop volgen kan je gebruikmaken van een online coaching in kleine groepjes.
 • De deelnameprijs bedraagt 105 euro.
 • Het maximumaantal deelnemers is 16.
 • Houdt iets jouw inschrijving tegen, we helpen je graag verder.
 • De begeleiding is in handen van Gie Van den Eeckhaut, hem kan je ook contacteren voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.Organisatiebeleid

Praktisch

  Ellipsgebouw
  17 januari 2024
  9:30 tot 16:30

Locatie

Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
Brussel
Gie Van den Eeckhaut

Gie Van den Eeckhaut


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll to Top