maandag 19 september 2022 , maandag 3 oktober, maandag 24 oktober en maandag 28 november 09:30 tot 16:30

sep
19

Innovatielab ‘Rollen en functies’

Sociaal-cultureel werken

maandag 19 september 2022 , maandag 3 oktober, maandag 24 oktober en maandag 28 november 09:30 tot 16:30

Misschien loop je wel rond met een vaag idee om de gekozen functies en de sociaal-culturele rollen eens op een heel andere en nieuwe manier in je organisatie te realiseren. Iets wat je inspireert en wat je echt wel eens zou willen realiseren. Maar in de dagelijkse stroom van het werk is er te weinig tijd of te weinig mentale ruimte om het idee concreet uit te werken.

In een innovatielab krijg je hiervoor echt tijd en ruimte. Het is een laboratorium waar je alle kanten van een vraagstuk of ambitie kan verkennen. Het is een vruchtbare en inspirerende context waarbinnen je samen met andere werkers nieuwe sociaal-culturele ideeën kan ontwikkelen tot op het niveau van een ‘businessplan’ – haalbaar, realistisch, krachtig genoeg om de omgeving te overtuigen. We experimenteren en verkennen, maar dan wel heel doel- en resultaatgericht. Voorgaande innovatielabs hebben laten zien dat dit echt werkt. Echt resultaat opbrengt.

Probeer het je concreet voor te stellen: een zestal mensen uit verschillende organisaties en heel verschillende contexten werken samen. Er is een procesbegeleider. Twee werkdagen, verspreid over een twee maanden komen mensen met de hele groep samen. Iedereen vertrekt van een embryonaal idee en gebruikt de groep om het steeds scherper, bruikbaarder en uitvoerbaarder te maken. Er is veel interactie, veel zoeken. Deelnemers bevragen en inspireren elkaar. Kritisch en tegelijk ondersteunend. Nadien werken we verder in kortere zoomsessies waarin we elkaar coachen om alles echt helder en concreet te krijgen. Tussen de werkmomenten in blijft iedereen op zijn manier bezig met zijn idee. Door er met anderen over te praten. Door het verder te laten sudderen. Door kleine experimentjes of enkele opdrachten vanuit het innovatielab te doen. Hoe verder het innovatielab vordert, hoe concreter het idee wordt en hoe meer aan een echt businessplan wordt gewerkt. Als iedereen een businessplan heeft geformuleerd, houdt de groep op te bestaan.

Voor wie?

Heb jij een vaag of krachtig vernieuwend idee voor een sociaal-culturele praktijk of project in het kader van de realisatie van de rollen en functies? Sluit dan zeker aan. Lanceer je idee met onze ondersteuning. Maak een businessplan en leer tegelijk over het ontwikkelen van een echt nieuwe sociaal-culturele praktijk.

Praktisch

Weldra vind je hier alle praktische informatie en kan je je ook inschrijven.

Wil je snel op de hoogte zijn? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en vink zeker het thema ‘sociaal-cultureel werken’ aan. Je ontvangt een mail zodra we de inschrijvingen voor deze vorming starten.

Ellipsgebouw
sep
19

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw




Gie Van den Eeckhaut

Gie Van den Eeckhaut

Ellipsgebouw
sep
19

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw


Scroll naar top