sep
19

Innovatielab ‘Rollen en functies’

Misschien loop je wel rond met een vaag idee om jullie sociaal-culturele functies en de rollen eens op een heel andere en nieuwe manier in je organisatie te realiseren. Iets wat je goesting geeft en wat je echt wel eens zou willen uitproberen. Maar in de dagelijkse stroom van het werk is er te weinig tijd of te weinig mentale ruimte om het idee concreet uit te werken tot een haalbaar plan.

In een innovatielab krijg je hiervoor echt tijd en ruimte. Het is een laboratorium waar je alle kanten van een vraagstuk of ambitie kan verkennen: vruchtbaar en inspirerend! Samen met andere werkers ontwikkel je nieuwe sociaal-culturele ideeën tot een haalbaar, realistisch en krachtig plan, sterk genoeg om je omgeving te overtuigen. We experimenteren en verkennen, maar dan wel heel doel- en resultaatgericht. Voorgaande innovatielabs hebben laten zien dat dit echt werkt en vooral: echt concrete resultaten oplevert.

Wat mag je verwachten?

Probeer het je concreet voor te stellen: een zestal mensen uit verschillende organisaties werken samen. Er is een procesbegeleider. Twee live werkdagen, met een tweetal weken tussen. Iedereen vertrekt van een embryonaal idee en gebruikt de groep om het steeds scherper, bruikbaarder en meer uitvoerbaar te maken. Er is veel interactie, veel zoeken, veel brainstormen. Deelnemers bevragen en inspireren elkaar. Kritisch en tegelijk ondersteunend.

Na enkele weken individuele werktijd werken we verder online in twee kortere zoomsessies waarin we elkaar coachen om alles echt helder en concreet te krijgen. Tussen de werkmomenten door blijft iedereen op zijn manier bezig met zijn idee. Door er met anderen over te praten. Door het verder te laten sudderen. Door kleine experimentjes of enkele opdrachten vanuit het innovatielab te doen. Hoe verder het innovatielab vordert, hoe concreter het idee wordt en hoe meer aan een echt businessplan wordt gewerkt. Als iedereen zijn plan heeft geformuleerd, houdt de groep op te bestaan.

Wat neem je mee naar huis?

 • Een concreet resultaat: een aanpak in een plan gegoten, zodat je dit overtuigend kan brengen naar wie betrokken is.
 • Een krachtige leerervaring: voelen hoe je vrij én gestructureerd met anderen ontwikkelwerk kan doen.

Voor wie?

Het belangrijkste is dat jij zelf een vernieuwend idee hebt voor een sociaal-culturele praktijk of project in het kader van de realisatie van de rollen en functies. Dat mag nog vaag of al redelijk scherp zijn, maar het moet in ieder geval al enige richting geven aan een mogelijke praktijk en dus beduidend meer zijn dan een probleemformulering.

“Ik wil in deze buurt aan gemeenschapsvorming werken omdat er weinig samenhang is” is te vaag en enkel probleemstellend. Ik verwacht dat je dan inschrijft met een idee als “Ik wil verkennen hoe het samen organiseren van een stoet de gemeenschap in deze buurt zou kunnen versterken!” Na je inschrijving zal ik je online contacteren om samen te bespreken of jouw idee voldoende is als uitgangspunt voor een innovatielab.

Praktisch

 • Het innovatielab vindt plaats op maandag 19 september en maandag 3 oktober 9.30 u. tot 16.30 u. in lokaal 2.B.112 van het Ellipsgebouw (Koning Albert II laan 35 in Brussel).
 • Op maandag 24 oktober en maandag 28 november komen we van 9.30 u. tot 12.30 u. online samen in Zoom.
 • Het maximumaantal deelnemers is 6.
 • De deelnameprijs bedraagt 210 euro.
 • De begeleiding is in handen van Gie Van den Eeckhaut. Hem kan je ook contacteren voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Sociaal-cultureel werken

Praktisch

4 bijeenkomsten

 1.   Ellipsgebouw
    19 september 2022
    9:30 tot 16:30
 2.   Ellipsgebouw
    3 oktober 2022
    9:30 tot 16:30
 3.   Zoom
    24 oktober 2022
    9:30 tot 12:30
 4.   Zoom
    28 november 2022
    9:30 tot 12:30

Locatie

Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
Brussel
Gie Van den Eeckhaut

Gie Van den Eeckhaut


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top