mei
12

Intervisie ‘Vrijwillige inzet omkaderen’

Als sociaal-cultureel werker ben je omringd door vrijwilligers. Vrijwilligers in lokale groepen, campagnevrijwilligers, kantoorvrijwilligers, eventvrijwilligers … Ze dragen allemaal hun steentje bij aan de missie van jouw organisatie. Sommigen zetten zich langdurig en intensief in, anderen verkiezen een korter en meer afgebakend engagement.

Jij begeleidt hen, vanaf het moment dat ze je organisatie binnenkomen tot op het moment dat ze weer weg gaan. Naast fijne en verrijkende contacten, bots je in het begeleiden van vrijwilligers ongetwijfeld ook op moeilijke of uitdagende situaties.

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze begeleide intervisiegroep (1 dag offline en 2 dagen online) verken je samen met collega’s uit andere organisaties concrete situaties uit jouw werkpraktijk. Via collegiale ondersteuning en advies kom je tot nieuwe inzichten en oplossingen die jou helpen om moeilijke of uitdagende situaties met vrijwilligers in de toekomst anders aan te pakken.

Om verdiepend te kunnen werken is het aantal deelnemers aan deze intervisiegroep beperkt tot 6. Na je inschrijving volgt een online intake en ontvang je enkele voorbereidende vragen zodat je in de juiste mindset voor de intervisie komt.

Wat neem je mee naar huis?

Moeilijke of uitdagende werksituaties verkennen met collega’s is verrijkend. Zij kijken immers naar situaties vanuit een gelijkaardige positie maar andere organisatiecontext. Dit traject kan ook sporen openen om intervisie in jouw eigen team op te zetten.

Voor wie?

 • Je bent een ervaren sociaal-culturele werker die vrijwillige inzet ondersteunt.
 • Je bent bereid om concrete werksituaties in de intervisiegroep te bespreken.
 • Je wilt graag reflecteren over jouw professionele houding en handelingsstrategieën.

Praktisch

 • De intervisiegroep komt samen op vrijdag 12 mei in het Ellipsgebouw van 9.30 u. tot 16.30 u. en online op vrijdag 26 mei en vrijdag 16 juni van 10 u. tot 12 u.
 • De deelnameprijs bedraagt 105 euro.
 • Het maximum aantal deelnemers is 6.
 • De begeleiding is in handen van Zita De Pauw. Je kan haar contacteren voor meer informatie.


Inschrijven
€105,00Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee


Vrijwillige inzet

Praktisch

3 bijeenkomsten

 1.   Ellipsgebouw
    12 mei 2023
    9:30 tot 16:30
 2.   Online
    26 mei 2023
    10:00 tot 12:00
 3.   Online
    16 juni 2023
    10:00 tot 12:00

Locatie

Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
Brussel
Zita De Pauw

Zita De Pauw


Inschrijven


€105,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Scroll naar top