sep
6

Leertraject ‘Nieuw als sociaal-cultureel werker’

Elk jaar opnieuw starten er tientallen nieuwe sociaal-cultureel werkers in onze sector. Misschien ben jij een van die mensen die pas de school verlaten. Of die in andere sectoren aan het werk waren en nu een nieuwe uitdaging zoeken. Misschien start jij net als hen met veel engagement in een job als sociaal-cultureel werker. Als je zelf aanvoelt dat je nog niet echt vertrouwd bent met de eigenheid van deze sector of met de typische manieren van handelen en denken als sociaal-cultureel werker, dan is het traject ‘Nieuw als sociaal-cultureel werker’ iets voor jou.

In je eerste werkjaar als sociaal-cultureel werker kan jij je tijdens dit traject onderdompelen in het sociaal-cultureel werk. Op het einde van dit traject voel jij je thuis in de sector en (h)erken je jezelf als sociaal-culturele professional. Je legt dit traject niet alleen af, maar vindt steun bij een groepje van even enthousiaste en nieuwsgierige nieuwkomers in de sector.

Wat mag je verwachten?

Je mag je verwachten aan een ‘blended’ traject in drie onderdelen.

 • Het eerste luik bestaat uit een online introductie in het sociaal-culturele werkveld:
  • In een eerste webinar word je meegenomen in de geschiedenis van het sociaal-cultureel werk, een schets van het huidige werkveld (inclusief de plek van burgerinitiatieven) en dat alles in relatie tot het belang van het civiel actorschap.
  • Een tweede webinar gaat dieper in op de beleids- en decretale context van het sociaal-cultureel werk en focust in tweede instantie op de betekenis van rollen en functies voor de sociaal-culturele praktijk.
 • Een tweede luik omvat een tweedaagse vorming waarin het handelen van sociaal-cultureel werkers centraal staat. Hoe denken sociaal-cultureel werkers en hoe doen ze het? Het beroeps- en competentiekader voor sociaal-cultureel werkers vormt daarbij onze dragende kapstok.
 • Het traject wordt in een derde luik afgesloten met een individuele online coaching op basis van een tool om scherp te omschrijven op welke manier je eigen praktijk bijdraagt aan het realiseren van de rollen en de functies.

Voor wie?

 • Je bent net afgestudeerd of werkte voordien in een andere sector. Dit is je eerste job als sociaal-cultureel werker.
 • Je mist een agogische vooropleiding waarmee je jouw job als sociaal-cultureel werker met het nodige vertrouwen kan opnemen.
 • Tijdens de introductiedag komen een aantal kaders uit dit traject al meer oppervlakkig aan bod. Beide vormingen combineren is dus niet interessant.

Praktisch
Sociaal-cultureel werken

Praktisch

4 bijeenkomsten

 1.   Zoom
    6 september 2024
    10:00 tot 12:00
 2.   Zoom
    4 oktober 2024
    10:00 tot 12:00
 3.   Herman Teirlinckgebouw
    21 oktober 2024
    9:30 tot 16:30
 4.   Nog te bepalen
    18 november 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Online
Uw kot
Thuis

Online
Uw kot
Thuis
Silke Jaminé

Silke Jaminé


Scroll to Top