sep
6

Leertraject ‘Nieuw als sociaal-cultureel werker’

Elk jaar opnieuw starten er tientallen nieuwe sociaal-cultureel werkers in de 129 sociaal-culturele volwassenorganisaties. Ze gaan aan de slag als groepsbegeleider, projectwerker, campagnemedewerker, vrijwilligerscoach … Misschien ben jij een van die mensen die pas de school verlaten? Of die in andere sectoren aan het werk waren en nu een nieuwe uitdaging zoeken.

Wellicht start jij net als hen met veel engagement in een job als sociaal-cultureel werker. Als je zelf aanvoelt dat je nog niet echt vertrouwd bent met de eigenheid van deze sector of met de typische manieren van handelen en denken als sociaal-cultureel werker, dan is het traject ‘Nieuw als sociaal-cultureel werker’ iets voor jou.

In je eerste werkjaar als sociaal-cultureel werker kan jij je tijdens dit traject onderdompelen in het sociaal-cultureel werk. Op het einde van dit traject voel jij je thuis in de sector en (h)erken je jezelf als sociaal-culturele professional. Je legt dit traject niet alleen af, maar vindt steun bij een groepje van even enthousiaste en nieuwsgierige nieuwkomers in de sector.

Wat mag je verwachten?

Je mag je verwachten aan een ‘blended’ traject in drie onderdelen.

 • Het eerste luik bestaat uit een online introductie in het sociaal-culturele werkveld tijdens twee webinars. Daarin nemen we je mee doorheen de geschiedenis van het sociaal-cultureel werk tot waar we vandaag staan met 129 erkende organisaties in het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk.
 • Een tweede luik omvat twee dagen live vorming waarin het handelen van sociaal-cultureel werkers centraal staat. Hoe denken sociaal-cultureel werkers en hoe doen ze het? Het beroeps- en competentiekader voor sociaal-cultureel werkers vormt daarbij onze dragende kapstok.
 • Het traject wordt in een derde luik afgesloten met een online coaching in kleine groep op basis van een tool om scherp te omschrijven op welke manier je eigen praktijk bijdraagt aan het realiseren van de rollen en de functies.

Voor wie?

 • Dit is een introductiedag voor nieuwe medewerkers van organisaties erkend binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Je vindt een overzicht van deze organisaties op deze website.
 • Je bent net afgestudeerd of werkte voordien in een andere sector. Dit is je eerste job als sociaal-cultureel werker.

Praktisch

 • De vorming vindt  plaats op vrijdag 6 september (online, 10-12 uur),  vrijdag 4 oktober (online, 10-12u), maandag 21 oktober (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 01.71, 9u30 -16u30) en maandag 18 november (Hendrik Conscience gebouw, lokaal 1C06, 9u30 -16u30). De online coaching gaat door op een zelf te kiezen moment.
 • De deelnameprijs bedraagt 245 euro. 
 • Het maximum aantal deelnemers is 16.
 • Houdt iets jouw inschrijving tegen, we helpen je graag verder.
 • De begeleiding is in handen van Silke Jaminé. Haar kan je ook contacteren voor meer informatie.


Inschrijven
€245,00Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee
Sociaal-cultureel werken

Praktisch

4 bijeenkomsten

 1.   Zoom
    6 september 2024
    10:00 tot 12:00
 2.   Zoom
    4 oktober 2024
    10:00 tot 12:00
 3.   Herman Teirlinckgebouw
    21 oktober 2024
    9:30 tot 16:30
 4.   Hendrik Consciencegebouw
    18 november 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Online
Uw kot
Thuis

Online
Uw kot
Thuis
Silke Jaminé

Silke Jaminé


Inschrijven


€245,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Scroll to Top