Online cursus groepsdynamica

Sociaal-cultureel werken

Je werkt als sociaal-cultureel werker heel vaak met groepen: dat behoort tot het wezen van je beroep. Maar misschien doe je dat vooral vanuit je buik en mis je basisinzichten in groepsdynamische principes. Begrijpen hoe groepen werken. Woorden krijgen om beter te beschrijven en analyseren wat je in groepen tegen komt. Dat zou je kunnen helpen. En dat staat centraal in deze online cursus groepsdynamica.

In deze online cursus reiken we 10 modules en evenveel heldere kapstokken aan, vanuit verschillende groepsdynamische invalshoeken. Wie deze cursus afwerkt, heeft in ieder geval een stevige bagage om beter te observeren en helder te verwoorden wat er in groepen gebeurt.

Wat mag je verwachten?

Je werkt in deze cursus volledig online op jouw eigen tempo op momenten die je zelf verkiest. Per module verwerk je via filmpjes en tekst begrippen en inzichten, je test je zelf en je reflecteert over je eigen praktijk.

Wat neem je mee naar jouw praktijk?

Deze leerinhouden komen aan bod:

  • in module 1 en 2 leer je kijken naar hoe dynamiek in de groep ontstaat en wat er de drijvende krachten van zijn;
  • in modules 3 tot 8 krijg je een kapstok om groepen te beschrijven: groepsgrootte, verschijningsvormen, cohesie, groepsnormen, rollen, status en invloed;
  • in module 9 behandelen we het ingroup/outgroup-fenomeen;
  • in module 10 gaan we in op groepsdruk.

Praktisch


Inschrijven
€120,00Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond meeInschrijven


€120,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Scroll to Top