sep
6

Praktijkverkenning ‘Leren met kansengroepen’

Je organisatie neemt de leerfunctie op (of wil deze graag opnemen) en jij wil deze functie in jouw praktijk centraal stellen. Meer specifiek wil jij het leren van mensen, groepen en gemeenschappen in een kwetsbare situatie ruimte geven en versterken.

Op deze praktijkdag krijg je ruimte en tools om stil te staan bij de manier waarop leren in jouw praktijk werkt. Je wisselt uit met andere praktijkmedewerkers en doet inspiratie op door actief deel te nemen aan een Samen Lezen groep van Bond zonder Naam.

Wat mag je verwachten?

Samen met een groepje andere praktijkwerkers verzamelen we in ’t Werkhuys in Borgerhout. Iedere dinsdag organiseert Bond zonder Naam hier Samen Lezen. We sluiten aan op deze praktijk en ervaren hoe zij op een laagdrempelige manier met literaire teksten aan de slag gaan. De medewerkers van Bond zonder Naam vertellen ook hoe ze dezelfde werkvorm toepassen op kwetsbare plekken (gevangenissen, ziekenhuizen, psychotherapeutische centra).

In de namiddag kijken we vanuit de tool ‘Je praktijk beschrijven vanuit de functies’ naar het Samen Lezen én naar jullie eigen praktijken. We onderzoeken verschillende visies op leren en de rollen die mensen, groepen en gemeenschappen in een lerende praktijk kunnen opnemen vanuit hun kwetsbare positie.

Wat neem je mee naar huis?

Na deze dag voel jij je geïnspireerd om leerprocessen ten volle in te zetten in je eigen praktijk. Je weet beter hoe je lerende praktijken kan afstemmen op mensen, groepen en gemeenschappen in een kwetsbare positie. Je bent een praktijkervaring rijker en ging ook in gesprek met andere praktijkwerkers.

Voor wie?

Je gaat als praktijkmedewerker zelf aan de slag met de leerfunctie. Je bent nieuw in je organisatie of deze sector of hebt al enige ervaring, maar bent blijvend op zoek naar inspiratie.

Praktisch

  • De praktijkverkenning vindt plaats op dinsdag 6 september van 10 tot 16u30 in ’t Werkhuys in Borgerhout (Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen). ’t Werkhuys is bereikbaar met het openbaar vervoer via metrolijn 8 of 10 van het station Antwerpen-Centraal tot aan halte Zegel.
  • Deelnemen kost 70 euro.
  • Het maximumaantal deelnemers is 10.
  • De begeleiding is in handen van Silke Jaminé. Bij haar kan je ook terecht voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Diversiteit, Sociaal-cultureel werken

Praktisch

  't Werkhuys
  6 september 2022
  10:00 tot 16:30

Locatie

‘t Werkhuys
Zegelstraat 13
Antwerpen
Silke Jaminé

Silke Jaminé


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top