sep
15

Traject ‘Motivatie en missie matchen in je vrijwilligersbeleid’

In de sociaal-culturele sector zijn mensen die zich vrijwillig inzetten medevormgever en -eigenaar van jouw organisatie. Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dan dat je op een bewuste, professionele manier en vanuit een geëxpliciteerde visie beleid voert zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers in je organisatie, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie van je organisatie.

Wat mag je verwachten?

In deze vorming krijg je tijdens de eerste dag handvatten om een goed doordachte visie op vrijwillige inzet in jouw organisatie te ontwikkelen.

Via feedback van de andere deelnemers versterk je tijdens een online sessie jouw visie op vrijwillige inzet. Je schaaft je visie op basis daarvan verder bij. De visie op vrijwillige inzet vormt het fundament voor een missiegedreven vrijwilligersbeleid dat ook rekening houdt met de verschillende types van vrijwillige inzet.

Je staat tijdens de tweede vormingdag stil bij de basisprincipes en de bouwstenen van een missiegedreven vrijwilligersbeleid. Je krijgt kaders, tools en praktijken aangereikt die je ondersteunen om je eigen vrijwilligersbeleid(splan) kwaliteitsvol en coherent op te stellen, te evalueren of bij te sturen. Je put inspiratie uit de uitwisseling met andere deelnemers uit andere organisatiecontexten.

Tijdens het afrondende online individuele coachingsmoment kun je bij de begeleider terecht voor verder advies over jouw vrijwilligersbeleid(splan).

Wat neem je mee naar huis?

Je werkt een goed doordachte visie op vrijwillige inzet in jouw organisatie uit. Je krijgt de nodige kaders, tools en praktijken aangereikt om jouw vrijwilligersbeleid(splan) op te stellen, te evalueren en bij te sturen.

Voor wie?

Je bent in een sociaal-culturele organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van het vrijwilligersbeleid. Voorafgaand aan de vorming vul je een intakeformulier in. Je engageert je om tussen de sessies in 2 of 3 voorbereidende webcasts te bekijken en 1 opdracht uit te voeren.

Praktisch

  • De vorming vindt online plaats op vrijdag 15 september (van 10 u. tot 12 u.), vrijdag 29 september en vrijdag 27 oktober in het Ellipsgebouw in Brussel (van 9u30 tot 16u30). We voorzien ook een afrondend online individueel coachingsmoment.
  • Houdt iets jouw inschrijving tegen, we helpen je graag verder.

Wens je deel te nemen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en kies voor het thema ‘Vrijwillige inzet’ dan ontvang je een bericht zodra we de inschrijvingen starten.


Vrijwillige inzet

Praktisch

3 bijeenkomsten

 1.   Online
    15 september 2023
    10:00 tot 12:00
 2.   Ellipsgebouw
    29 september 2023
    9:30 tot 16:30
 3.   Ellipsgebouw
    27 oktober 2023
    9:30 tot 16:30

Locatie

Online
Uw kot
Thuis

Online
Uw kot
Thuis
Zita De Pauw

Zita De Pauw


Scroll naar top