dinsdag 4 oktober 2022 , dinsdag 8 november en dinsdag 6 december 09:30 tot 16:30

okt
4

Vorming ‘Een strategie voor de begeleiding van vrijwilligersgroepen’

Vrijwillige inzet

dinsdag 4 oktober 2022 , dinsdag 8 november en dinsdag 6 december 09:30 tot 16:30

Door de evoluties in vrijwillige inzet en verenigen ontstond een divers landschap aan lokale vrijwilligersgroepen. Niet alleen lokale afdelingen van verenigingen, maar ook autonome lidverenigingen binnen federaties of losse burgerinitiatieven. En ook die verschillende soorten vrijwilligersgroepen zijn niet eenvormig. Groepsbegeleiders geven dikwijls aan dat ze een kader missen waarbinnen ze hun begeleiding kunnen vormgeven. Als organisatie faciliteer je het werk van jouw groepsbegeleiders best met een heldere visie en een goed afgestemde organisatiestrategie.

Maar hoe ontwikkel je hier een visie rond? En via welke strategie operationaliseer je die visie? Hoe zorg je ervoor dat lokale vrijwilligersgroepen zich betrokken voelen op de missie? Dat ze activiteiten organiseren die de missie uitdragen en helpen realiseren? Wat betekent dat voor de rol van de groepsbegeleiders?

Wat mag je verwachten?

In deze vorming inventariseer je tijdens de eerste dag de lokale vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor jouw organisatiemissie. Hoe los of vast zijn ze aan jouw organisatie verbonden? Hoe verhouden ze zich tot jouw organisatiemissie? In welke levensfase bevinden ze zich (startend, autonoom, routineus, verstillend)?

Je staat stil bij de verwachtingen die jouw organisatie ten aanzien van haar lokale groepen koestert. Hoe verwacht je dat een goed draaiende groep bijdraagt aan de missie van jouw organisatie?
Je brengt de ondersteuningsnoden van jouw vrijwilligersgroepen in kaart. Welke noden hebben ze allemaal gemeenschappelijk? Wat zijn specifieke noden? Wat vraagt om een aanbodgerichte aanpak en wat om een begeleiding op maat?

Tijdens de tweede dag denk je na over hoe je je organisatiestrategie voor groepsbegeleiding optimaal kan afstemmen op de missie van jouw organisatie. Op welke lokale vrijwilligersgroepen leg je de focus? Waarom? Bijvoorbeeld: de keuze om actief in te zetten op de opstart van nieuwe groepen en minder energie te steken in langzaam verstillende groepen.

En welke ondersteuning bied je? Bijvoorbeeld: de keuze voor een helpdesk om veel voorkomende praktisch-logistieke vragen op te vangen én voor langdurige procesbegeleiding die groepen ondersteunt in hun verenigingsproces.

Hoe wil je de begeleiding ten slotte concreet vormgeven? Wat maakt groepsbegeleiding kwaliteitsvol in jouw organisatie en voor jouw missie? Bijvoorbeeld: bottom-up en op maat werken, nabijheid.

Via reflectie-oefeningen bouw je in een 6-tal stappen een visie en strategie op groepsbegeleiding uit.

Je krijgt kaders, tools en praktijken aangereikt die je ondersteunen om je eigen visie en strategie op te stellen, te evalueren of bij te sturen. Zo komen onder meer het levensfasenmodel en het taak-relatie-structuur-model van Joris Piot aan bod. Je put inspiratie uit de uitwisseling met andere deelnemers uit andere organisatiecontexten.

Tijdens het afrondende online individuele coachingsmoment kun je bij de begeleider terecht voor verder advies over jouw visie en organisatiestrategie voor het begeleiden van lokale vrijwilligersgroepen.

Wat neem je mee naar huis?

Je krijgt de nodige kaders, tools en praktijken aangereikt om een heldere visie en goed doordachte strategie op de begeleiding van lokale vrijwilligersgroepen in jouw organisatie op te stellen, te evalueren of bij te sturen.

Voor wie?

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van een begeleidingsstrategie voor lokale vrijwilligersgroepen in jouw organisatie. Je engageert je om 3 voorbereidende webcasts te bekijken.

Praktisch

Weldra vind je hier alle praktische informatie en kan je je ook inschrijven.

Wil je snel op de hoogte zijn? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en vink zeker het thema ‘vrijwillige inzet’ aan. Je ontvangt een mail zodra we de inschrijvingen voor deze vorming starten.

Ellipsgebouw
okt
4

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw
Jozefien Godemont

Jozefien Godemont

Ellipsgebouw
okt
4

Plaats: Brussel, Ellipsgebouw


Scroll naar top