mei
6

Vorming ‘Vrijwilligersbeleid in mijn beleidsplanningsproces’

In de sociaal-culturele sector zijn mensen die zich vrijwillig inzetten medevormgever en -eigenaar van jouw organisatie. Een vrijwilligersbeleid voeren betekent dan dat je op een bewuste, professionele manier en vanuit een geëxpliciteerde visie beleid voert zowel over de plaats en de positie van vrijwilligers in je organisatie, als over de bijdrage die vrijwilligers kunnen leveren aan de missie van je organisatie.

Wat mag je verwachten?

In deze vorming krijg je tijdens het online moment, de eerste dag handvatten om een goed doordachte visie op vrijwillige inzet in jouw organisatie te ontwikkelen. We staan ook even stil bij jullie beleidsplanningsproces. Je krijgt ook meteen een opdracht mee.

Tijdens dag twee, die live doorgaat in Brusssel gaan we aan de slag met je opdracht. Via feedback van andere deelnemers versterk je jouw visie op vrijwillige inzet. Je schaaft je visie op basis daarvan verder bij. De visie op vrijwillige inzet vormt het fundament voor een missiegedreven vrijwilligersbeleid dat ook rekening houdt met de verschillende types van vrijwillige inzet.

Je staat tijdens de derde vormingdag, die live doorgaat in Brussel stil bij de basisprincipes en de bouwstenen van een missiegedreven vrijwilligersbeleid. Je krijgt kaders, tools en praktijken aangereikt die je ondersteunen om je eigen vrijwilligersbeleid(splan) kwaliteitsvol en coherent op te stellen, te evalueren of bij te sturen. Je put inspiratie uit de uitwisseling met andere deelnemers uit andere organisatiecontexten.

Tijdens het afrondende online individuele coachingsmoment staan we stil bij het samenvloeien van je vrijwilligersbeleid in het beleidsplan.

Wat neem je mee naar jouw praktijk?

Je werkt een goed doordachte visie op vrijwillige inzet in jouw organisatie uit. Je krijgt de nodige kaders, tools en praktijken aangereikt om jouw vrijwilligersbeleid(splan) op te stellen, te evalueren en bij te sturen en deze te implementeren in je beleidsplan.

Voor wie?

Je bent in een sociaal-culturele organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van het vrijwilligersbeleid. Je bent mee betrokken in het vormgeven van je nieuwe beleidsplanning en zoekt naar een manier om het vrijwilligersbeleid mee op te nemen in het beleidsplanningsproces.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op maandag 6 mei (Zoom) van 10 u. tot 12 u.,  maandag 27 mei (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 01.20) van 9.30 tot 16.30 u. en maandag 24 juni (Herman Teirlinckgebouw, lokaal 00.48) van 9.30 tot 16.30 u.
 • Deelnemen kost 140 euro.
 • Houdt iets jouw inschrijving tegen, we helpen je graag verder.
 • De begeleiding is in handen van Marthe Jans. Bij haar kan je ook terecht voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.Vrijwillige inzet

Praktisch

3 bijeenkomsten

 1.   Zoom
    6 mei 2024
    10:00 tot 12:00
 2.   Herman Teirlinckgebouw
    27 mei 2024
    9:30 tot 16:30
 3.   Herman Teirlinckgebouw
    24 juni 2024
    9:30 tot 16:30

Locatie

Online
Uw kot
Thuis

Online
Uw kot
Thuis
Marthe Jans

Marthe Jans


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll to Top