sep
12

Vorming ‘Een zelfevaluatie van je organisatie maken’


volzet

Zelfevaluatie is een krachtig middel om jouw organisatie(plannen) succesvol te laten werken. Op basis van een zelfevaluatie kan je doordachte organisatiekeuzes maken voor de korte en -lange termijn.  Het helpt ook om de keuzes te monitoren en waar nodig bij te sturen. Zijn we als organisatie nog goed bezig in de lijn van onze missie? Zijn we nog op de goede weg om de gemaakte plannen te realiseren? …  De antwoorden op deze vragen kunnen aanleiding geven tot bijsturing of herbevestiging van de richting die de organisatie uitgaat. 

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze vormingsdag krijg je inzicht in zelfevaluatie van organisaties. We zoomen in zowel op de inhoudelijke als op procesaspecten van zo’n zelfevaluatie.  We hebben hierbij aandacht voor je rol als trekker. We voorzien voldoende ruimte voor oefeningen en ervaringsuitwisselingen.   

Wat neem je mee naar huis?

Op het eind van deze vorming beschik je over een aantal inzichten, kaders en hefbomen die je in staat stellen om de zelfevaluatie van jouw organisatie op te starten:   

 • inzicht in het belang van zelfevaluatie voor jouw organisatie 
 • je leert de juiste aanpak per domein kiezen 
 • je leert de scope van de zelfevaluatie doordacht bepalen 
 • inzicht in hoe betrokkenheid en draagvlak in dit proces organiseren 
 • inzicht in hoe aandacht voor zakelijke aspecten bij zelfevaluatie meenemen 
 • inzicht de keuze van gegevens en hoe ze ordenen 
 • kennis van rapportering en opvolging van het eindresultaat. 
 •  

Voor wie?

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers uit de sociaal-culturele sector.

Praktisch

 • De vorming vindt plaats op maandag 12 september 2022 van 9u30 tot 16u30 in het Hendrik Consciencegebouw (Koning Albert II laan 15 in Brussel), lokaal 1B15.
 • De deelnameprijs bedraagt 70 euro.
 • Het aantal deelnemers is beperkt tot 16.
 • De begeleiding is in handen van Paco Sanogo. Hem kan je ook contacteren voor meer informatie.


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Organisatiebeleid

Praktisch

  Hendrik Consciencegebouw
  12 september 2022
  9:30 tot 16:30

Locatie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II Laan 15
Brussel
Paco Sanogo

Paco Sanogo


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Scroll naar top