mrt
16

Webinar ‘LEADER-programma’

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) is een subsidieregeling voor plattelandsontwikkeling. Naast een financieringsinstrument is LEADER in de eerste plaats een methodiek voor ‘community led local development’ of door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling.

‘Lokale actiegroepen’, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap (lokale besturen, plattelandsactoren, lokale ondernemers en geëngageerde burgers) bepalen samen de strategie voor een duurzame ontwikkeling van het gebied, en voeren die strategie uit via projectoproepen.

De uitdagingen op het platteland zijn talrijk en vragen een interdisciplinaire en integrale strategie waarin wordt nagedacht over een duurzame ontwikkeling van de circulaire economie. Hoe willen we samenleven in onze dorpen en hoe  kunnen we dit realiseren binnen een kwaliteitsvol en biodivers landschap?

Wat mag je verwachten?

Wat kan LEADER doen voor het sociaal-culturele en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen? En wat kunnen sociaal-culturele organisaties betekenen voor Leader?

Met dit webinar geven we jullie graag een inkijk in wat LEADER kan betekenen voor sociaal-culturele organisaties, maar ook wat jullie als deel van de lokale gemeenschap op het platteland kunnen betekenen voor LEADER.

Tijdens het webinar geeft de Vlaamse Landmaatschappij een toelichting van ongeveer 45 minuten. Daarna is er ruimte voor vragen, bespreking en uitwisseling. Wil je al graag een voorproefje? In dit filmpje legt Joke uit hoe haar Dorpsboerderij met middelen van Leader in haar dorp Schuiferskapelle een nieuwe schwung bracht.

Voor wie?

Voor sociaal-cultureel werkers en andere professionals met interesse voor of een werking te midden van het platteland, de dorpen en de open ruimte.

Praktisch

  • Het webinar vindt plaats op donderdag 16 maart vanaf 10 u. tot 12 u.
  • Deelnemen aan de infosessie is gratis, maar inschrijven is verplicht.
  • Een week voorafgaand aan het webinar ontvang je een Zoomlink waarmee je de sessie kan bijwonen.
  • De begeleiding is in handen van Wouter Peeters van Vlaamse Landmaatschappij.
  • Contacteer Staša Pavlović voor meer informatie.


Inschrijven


Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee


Internationaal

Praktisch

  Online
  16 maart 2023
  10:00 tot 12:00

Locatie

Online
Uw kot
Thuis

Online
Uw kot
Thuis
Staša Pavlović

Staša Pavlović


Inschrijven


Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Scroll naar top