jan
11
2023

Artikel over politiserend handelen op EPALE

Internationaal, Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Blog, Nieuws

Sociaal werkers hebben een politieke opdracht. In internationale definities vinden we terug dat het sociaal werk veranderingen realiseert ingebed in een streven naar sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en mensenrechten. Politiserend werken is één van de manieren waarop sociaal werkers kunnen vorm geven aan die veranderingen.

Om sociaal werkers te ondersteunen in die politiserende processen werd een handelingskader uitgewerkt door een ontwikkelgroep met Vlaamse praktijkwerkers, academici en praktijklectoren. Het kader helpt professionals om afwegingen te maken: individueel, in teams en organisaties of in bredere netwerken.

In oktober 2022 verscheen op EPALE het artikel Politiserend handelen in het sociaal werk? Vijf afwegingen, vanaf januari 2023 is er ook een Engelse vertaling beschikbaar.

Het artikel is ontwikkeld op basis van het werk in een ontwikkelgroep met praktijkwerkers, academici en praktijklectoren uit Vlaanderen. De integrale versie vind je in het boek Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk (2022), Antwerpen – Apeldoorn: Garant


Nele Vanderhulst

Nele Vanderhulst

Scroll to Top