jan
19
2024

Bijna 1 miljoen euro voor sociaal-culturele projecten

Rollen en functies, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

11 organisaties ontvangen subsidies voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling. Dat heeft de Vlaamse minister van Cultuur beslist. Samen ontvangen de subsidieaanvragers 990.399,06 euro. De gesubsidieerde projecten zetten prioritair in op leesbevordering.

Elk jaar kent de Vlaamse Regering subsidies toe voor sociaal-culturele projecten met bovenlokale uitstraling. De projecten moeten vertrekken vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en bijdragen aan het doel van het decreet. Daarnaast moet een project de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren óf een expliciete bijdrage leveren aan een actuele maatschappelijke uitdaging die de Vlaamse Regering formuleert.

Leesbevordering als maatschappelijke uitdaging

Voor de projectronde van 2023 werd prioritair ingezet op projecten rond leesbevordering (lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen). Die uitdaging kaderde in het Leesoffensief, een samenwerkingsverband tussen het Departement Onderwijs en Vorming, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, en het Departement Zorg om de dalende cijfers voor leesvaardigheid terug te dringen.

Door leesbevordering als maatschappelijke uitdaging vast te leggen voor deze projectsubsidies wilde de Vlaamse Regering het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren aan slag te gaan met leesbevordering bij volwassenen. De minister van Cultuur besliste daarom om het bestaande budget van 431.000 euro met 569.000 euro te verhogen (voormalige DAC-middelen) naar een totaalbudget van 1 miljoen euro.

11 projecten krijgen ondersteuning

Er werden 59 dossiers ingediend die een goede mix vormden tussen projecten die inzetten op de laboratoriumrol en projecten die inzetten op de maatschappelijke uitdaging.

De beoordelingscommissie besliste om aan 11 dossiers middelen toe te kennen, goed voor een totaalbedrag van zo’n 990.000 euro.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top