dec
11
2023

Boek: Meid voor alle werk? Knecht voor alle overheden?

Vrijwillige inzet

Nieuws, Publicatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Een kritische stand van zaken.

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseerde een traject vrijwilligerswerk Vandaag en Morgen, waarbij ze tal van actoren hebben bevraagd. Het resultaat van dat traject – theorie en inzichten – verwerkten ze in een boek: Meid van alle werk. Knecht voor alle overheden? Vrijwilligers en vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Een kritische stand van zaken, geschreven door Guy Redig, Eva Hambach en Tom Lemahieu.

Inhoud

De publicatie situeert het Vlaamse vrijwilligerswerk in een actuele maatschappelijke context. Bijna 20 jaar na de eerste Vrijwilligerswet is dat noodzakelijk.

Zowel algemeen maatschappelijk als meer specifiek sociaal-juridisch (statuut) staat de wettelijke definitie van vrijwilligerswerk stevig onder druk. De drie grenzen van die definitie worden systematisch uitgerekt:

  1. Wie mag vrijwilligerswerk doen?
  2. Waar mogen vrijwilligers hun engagement ontplooien?
  3. Hoe en met welke limieten mogen de kosten daaraan verbonden worden vergoed?

Het behoort tot de basisopdracht van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk om die ontwikkelingen van zeer nabij en kritisch op te volgen, ze scherp te analyseren … en te duiden. Daartoe biedt de publicatie inzichten en reflecties: ze zijngebaseerd op een uitgebreid veldonderzoek, begonnen eind 2021 en afgewerkt eind 2023. Het eindverslag van het onderzoek vind je op www.vlaanderenvrijwilligers.be/publicaties

Deze publicatie is niet zonder een moraal, want de vaststellingen en duidingen worden getoetst aan een visie op vrijwilligerswerk, die als ideologisch concept ook door de Belgische en Vlaamse wetgevers werd en wordt gehuldigd.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top