sep
23
2021

Bouwstenen structurele veranderingen

Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Publicatie

SAM, steunpunt Mens en Samenleving en Samenlevingsopbouw werkten samen de publicatie Bouwstenen structurele veranderingen uit, die kadert binnen het praktijkkader politieke kernopdracht.

Samenlevingsopbouw draagt bij aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving door situaties van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Hun agogische kernopdracht is het ondersteunen en versterken van mensen. De politieke kernopdracht is bijdragen aan structurele veranderingen. Dit praktijkkader gaat over de invulling van de politieke kernopdracht. Het biedt medewerkers van Samenlevingsopbouw een houvast bij het vormgeven van de eigen praktijk.


Zé Vandenhoeck

Zé Vandenhoeck

Scroll to Top