Burgerinitiatief

De jongste jaren dient zich een nieuwe golf van burgerinitiatieven aan. Burgers organiseren zich op eigen kracht en van onderuit. Ze spelen in op actuele maatschappelijke kwesties die door andere spelers onvoldoende worden opgenomen of ze ontwikkelen een heel nieuwe aanpak rond dezelfde kwesties. Ze zetten in op diverse thema’s, zoals duurzame ontwikkeling, mobiliteit, welzijn en zorg, democratie, gelijke kansen, … Ze organiseren zich lokaal, bovenlokaal, op Vlaams en zelfs internationaal niveau.

Het civiel sociaal-culturele veld is volop in beweging. Enerzijds zien we relatief jonge initiatieven die zoekend zijn en op veel manieren ondersteuning kunnen gebruiken rond bijvoorbeeld het omgaan met vrijwilligerswerk, het ontwikkelen van een gepast organisatiemodel of het omgaan met lokale besturen. Anderzijds is er het sociaal-cultureel werk met enige traditie en expertise, dat zoekt hoe het zich complementair en betekenisvol ten aanzien van deze nieuwe initiatieven kan verhouden.


Blog, Praktijk
Foto: Gwenael-Piaser-Lic.CreativeCommons
BRAL

Selfcity BXL: Brusselse burgerinitiatieven in beeld

Scroll to Top