Socius en burgerinitiatieven

Socius zet in op de ondersteuning van het civiele sociaal-culturele werkveld waarvan ook burgerinitiatieven deel uitmaken. Om van een burgerinitiatief te kunnen spreken, hanteren we de volgende criteria:

  • het initiatief komt tot stand binnen de leefwereld van burgers
  • burgers starten het initiatief
  • het initiatief steunt op de persoonlijke bewogenheid van burgers
  • burgers sturen het initiatief
  • het initiatief overstijgt het private belang

Met onze ‘Veldverkenning burgerinitiatieven’ delen we onze inzichten over de thema’s, organisatievormen, noden en behoeften en trekkers van die initiatieven. We brengen de mogelijke parcoursen in kaart die burgerinitiatieven afleggen.

Daarnaast zetten we in op kennisopbouw en -ontwikkeling met partners in het sociaal-culturele veld. Zo zetten we een vormingsaanbod op touw en organiseren we jaarlijks een inspiratiemoment. De eerste editie van 2020 gaf impulsen aan lokale besturen om een klimaat te creëren waarin burgerinitiatieven kunnen bloeien. In 2021 presenteerden we de resultaten van de veldverkenning, het jaar daarop stond de kracht van de plek in relatie tot burgerinitiatieven centraal en in 2023 gingen we dieper in op burgerinitiatieven door mensen met een migratieachtergrond.

Wil je meer weten? Contacteer Nele Vanderhulst voor meer informatie.

Scroll to Top