Socius en burgerinitiatieven

Socius zet in op de ondersteuning van het civiele sociaal-culturele werkveld waar ook burgerinitiatieven deel van uitmaken. Om van een burgerinitiatief te kunnen spreken, hanteren we de volgende criteria:

  • het initiatief komt tot stand binnen de leefwereld van burgers
  • burgers starten het initiatief
  • het initiatief steunt op de persoonlijke bewogenheid van burgers
  • burgers sturen het initiatief
  • het initiatief overstijgt het private belang

Met onze ‘Veldverkenning burgerinitiatieven’ delen we onze inzichten over de thema’s, organisatievormen, noden en behoeften en trekkers van deze initiatieven. We brengen de mogelijke parcoursen in kaart die burgerinitiatieven afleggen.

Daarnaast zetten we in op kennisopbouw en -ontwikkeling met partners in het sociaal-culturele veld. Samen met De Wakkere Burger trekt Socius een ondersteuningsnetwerk burgerinitiatieven, waarbinnen verschillende actoren nadenken over hoe ze betekenisvol kunnen zijn voor burgerinitiatieven.

Jaarlijks organiseren we ook een inspiratiemoment. De eerste editie van 2020 gaf impulsen aan lokale besturen om een klimaat te creëren waarin burgerinitiatieven kunnen bloeien. In 2021 presenteerden we de resultaten van de veldverkenning.

Wil je meer weten, contacteer dan Nele Vanderhulst voor meer informatie.

Scroll naar top