mrt
8
2023

Campagne Gezinsbond: Alle liefs voor m/v/x

Diversiteit

Nieuws

Kinderen moeten kunnen opgroeien zoals ze zijn. Jezelf vinden vraagt tijd, ruimte, vertrouwen en vrijheid, maar vooral onvoorwaardelijke steun van je naasten. Jezelf zijn begint ook waar je opgroeit: je gezin speelt in jouw zoektocht een onmiskenbare rol. Daarom lanceert de Gezinsbond de campagne ‘Jezelf kunnen zijn, begint thuis’, met video, podcasts en heel veel eerlijke verhalen.

Daarmee wil de Gezinsbond het belang onderstrepen om van jongs af aan bewust om te gaan met gender, stereotypen en diversiteit in de opvoeding. Op die manier kunnen kinderen zich volledig vrij ontwikkelen tot wie ze zijn en maken ze kennis met een ruimer mensbeeld. Zo hoeven keuzes van henzelf of anderen niet vreemd of fout te zijn, maar gewoon anders.

Met de campagne wil de Gezinsbond sensibiliseren, informeren en werk maken van een maatschappelijk draagvlak rond vrije keuze in gender en seksualiteit. Ze maken geen campagne ‘over’, maar een campagne ‘met’ en geven daarom 4 verschillende gezinnen het woord. Zij getuigen hoe de thema’s LGBTQI+ en genderbewust opvoeden vorm krijgen in hun gezin.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top