feb
1
2023

Construct Europe 2024

Internationaal

Nieuws, Projectoproep

Van december 2023 tot oktober 2024 viert Mechelen het themajaar Construct Europe 2024.

Mechelen in Europa 

In het voorjaar van 2024 wordt België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dat wordt in Mechelen gevierd met een groots cultureel en maatschappelijk gericht stadsfestival. Stad Mechelen slaat de handen in elkaar met het Hannah Arendt Instituut, kunstencentrum nona, Mechelen Feest en vzw J@M. Zij stellen een programma samen dat de thematiek van het festival tot leven zal brengen: verbinding, samenwerking en democratische dialoog. Ze willen Europa en haar burgers dichter bij elkaar brengen.

Under Construction

Het festival moet nog volop groeien, de programmatie staat in de steigers. Daarbij willen ze zoveel mogelijk stemmen horen en een diversiteit aan projecten kansen geven. Daarom lanceren ze twee projectoproepen in 2022 & 2023. In de lente van 2023 komt een volwaardige website online. Van 5 tot 10 mei 2023 plannen ze een eerste ‘week van Europa’.

OPEN CALL 2023: Welke projecten komen in aanmerking?

  • De activiteiten van je project spelen zich af in Mechelen.
  • Je project hoort thuis in de brede vrijetijds- of maatschappelijke sector: amateur- of professionele kunsten, circus, cultureel erfgoed, sociaal-culturele of participatieve kunst- en cultuurpraktijken, sport, duurzaam toerisme, sociale economie, welzijn … Kruisbestuivingen tussen sectoren zijn meer dan welkom!
  • Je project kiest voor een duidelijke verbinding met het concept ‘Construct Europe’. Het mag een bestaand of reeds gepland project zijn, maar inhoudelijk of via samenwerkingen moet het project voldoende linken aantonen met de thematiek van het stadsfestival. Vraag concepttekst op bij jana.kerremans@mechelen.be, maar wees vooral creatief vanuit een eigen visie.
  • Je project voegt een duidelijke meerwaarde toe aan de culturele en maatschappelijke dynamiek van Mechelen, waarbij het ook zoekt naar verbinding en vernieuwing in de stad.
  • De publieke presentatie van je project of het zwaartepunt van je proces vindt plaats tussen 1 december 2023 en 1 november 2024 (de periode van het stadsfestival). Enkel de activiteiten tijdens die periode krijgen een toelage.
  • Je project heeft een eenvoudige, maar heldere projectbegroting, waarin je ook goed weergeeft welke andere of eigen inkomsten zijn.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Niet-winstgevende organisatie met rechtspersoonlijkheid actief in groot-Mechelen.

Wat is het aanbod?

  • Een projectsubsidie tot 15.000 EUR, afhankelijk van het projectvoorstel en de beschikbare budgetten.
  • Communicatie van je project onder de koepel van Construct Europe 2024 via (te ontwikkelen) website en communicatiedragers, digitaal en in het stadsbeeld.

Wanneer en hoe dien je je aanvraag in?

Indienen kan tot en met zondag 9 april, middernacht. Aanvragen die later aankomen, worden niet behandeld. Je bezorgt een PDF met je projectidee en projectbegroting (die laatste mag ook in excel) per e-mail aan jana.kerremans@mechelen.be. Daarna jureert een projectteam. Je krijgt een seintje na 1 mei 2023!


Staša Pavlović

Staša Pavlović

Scroll naar top