Digitaal

Sociale media, de cloud, artificiële intelligentie, … we leven in een tijd waarin digitale transformaties elkaar steeds sneller opvolgen. Een ontwikkeling die voor sommigen overweldigend is, maar tegelijk veel kansen met zich meebrengt.

Het is een uitdaging voor organisaties en werkers om de steeds toenemende digitale en technologische middelen zinvol in te zetten voor hun sociaal-culturele praktijken en voor de organisatie van hun werking.

Digitale transformatie is niet enkel een kwestie van technologie. Het houdt een belangrijke cultuuromslag in, een evolutie van een cultuur die vraagt “Hoe kan ik digitale elementen aan mijn werking toevoegen?” naar een die van bij het begin kijkt naar mogelijke digitale oplossingen voor het probleem dat zich in een situatie stelt.


Praktijk, Publicatie, Tools
LINC, Avansa

Digitale inclusie: mind the gap!

Publicatie

Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona

Scroll to Top