jan
24
2022

Digitale inclusie: mind the gap!

Digitaal

Praktijk, Publicatie, Tools

De toenemende digitalisering van de maatschappij, die nog een beetje werd versneld door de doortocht van een niet nader genoemde pandemie, wijst ons nog meer dan tevoren op het feit dat niet iedereen even digitaal vaardig is. De digitale kloof tussen digitaal vaardigen en mensen die moeite hebben om mee te kunnen met de online leefwereld is er nog steeds.

Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid, zet zich in om iedereen digitaal en mediavaardig te maken. Hun dossier “Digitale inclusie: is iedereen mee?” is te raadplegen op hun website. De term ‘digitale inclusie’ of ‘e-inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen. Hun aanbod gaat van tips om te werken aan digitale inclusie tot het uitwerken van een volledig e-inclusiebeleid.

Movisie, het Nederlands kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, merkte dat ook op. Zij ontwikkelden een online tool “Dicht de digitale kloof!” om sociaal werkers bij te staan bij het verkleinen of overbruggen van deze kloof. In de tool zit heel wat informatie (hetzij soms naar de Nederlandse context), tips en oefeningen.

Op de databank E-inclusie, een initiatief van Mediawijs, vind je lesmateriaal, handleidingen en goede praktijken rond digitale inclusie.

Heel wat organisaties uit onze sector zetten ook initiatieven op touw om de digitale kloof te dichten:

  • LINC vzw leidt met Digibuddies digitaal vaardige buddies op om tijdelijk vrijwilligerswerk te doen in sociaal-culturele organisaties, bibliotheken en jeugd- of buurtwerkingen.
  • Avansa regio Antwerpen ontwikkelt met het project Digiburger een e-inclusiebeleid voor Antwerpse sociale organisaties. Dit is een verderzetting van een eerder project waarbij, op vraag van de stad Antwerpen, het e-inclusiebeleid voor de Antwerpse Huizen van het Kind werd ontwikkeld. Zie ook de website Digiburger boordevol handleidingen en digitale oefenkansen.
  • Avansa Mid- en Zuidwest, Avansa regio Gent, Avansa Vlaamse Ardennen-Dender en Avansa Waas-en-Dender richten zich met het project Ondersteuning digitale oefenkansen (ODOK) op mensen in een kwetsbare situatie om hun digitale vaardigheden en digitaal zelfvertrouwen te verbeteren.
  • Avansa regio Brugge zet vrijwilligers in om de om digitale initiatieven op te zetten.

Zé Vandenhoeck

Zé Vandenhoeck

Scroll to Top