Diversiteit

Sociaal-culturele organisaties ontwikkelen praktijken met oog voor verschillen tussen mensen. Socius toont en versterkt de bestaande expertise en praktijken van organisaties over het werken met een specifieke doelgroep of achterban. We geven aandacht aan praktijken die bijdragen aan de verbinding van gemeenschappen, groepen, kansengroepen of het brede publiek over verschillen heen. 

In ons eigen aanbod versterken we de rol van sociaal-culturele organisaties in een superdiverse samenleving. We willen organisaties en werkers doen groeien in het omgaan met verschil en het opzetten van sterke interculturele praktijken.  

We ontwikkelen dit aanbod vanuit twee sporen. 

In een eerste spoor ondersteunen we werkers in het uitrollen van interculturele praktijken. Kwesties als heroriëntering en herpositionering van het aanbod op maat van een superdiverse samenleving, heldere communicatie en publieksverbreding komen aan bod. 

Vanuit het tweede spoor mikken we op de ondersteuning van organisaties in het actief ontwikkelen van een visie op interculturaliteit, in een intersectionele invulling van de personeels- en bestuursploegen en in het opnemen van hun rol in het publieke debat. 


Blog

Ik wil echt voorbij die ‘witte tranen’ geraken

Scroll to Top