aug
23
2023

EESC Civil Society Prize

Internationaal

Nieuws, Projectoproep

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kent elk jaar de prijs voor het maatschappelijk middenveld (Civil Society Prize) toe.

De prijs is bedoeld wil initiatieven waarderen en aanmoedigen waarmee natuurlijke personen (individuen) en/of privaatrechtelijke entiteiten (bv. maatschappelijke organisaties) een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van de Europese identiteit en de Europese eenwording.

In het algemeen wil het EESC de aandacht vestigen op de rol die het maatschappelijk middenveld kan spelen bij het ontstaan van een Europese identiteit en een Europees burgerschap op zo’n manier dat de gemeenschappelijke waarden die de basis vormen van de Europese eenwording, kracht bijzet.

Voor deze editie is het thema: geestelijke gezondheid.

Het EESC wil in de eerste plaats de aandacht vestigen op het feit dat het maatschappelijk middenveld een sleutelrol speelt bij de behandeling en preventie van geestelijke gezondheidsproblemen.

Het levert diensten die niet voldoende door het openbare gezondheidsstelsel worden aangeboden en komt tegemoet aan de speciale behoeften van kwetsbare groepen. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld staan dicht bij de plaatselijke gemeenschap. Dat stelt hen in staat om zowel formele als informele eerstelijnshulp te bieden en om diensten te verlenen aan moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen, waardoor de ongelijkheid op gezondheidszorggebied wordt verminderd. Ze spelen ook een sleutelrol in projecten en zelfhulpgroepen op het gebied van de geestelijke gezondheid waarin de behoeften van de gebruikers centraal staan.

Daarnaast kan het maatschappelijk middenveld ook een belangrijke rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn over geestelijke gezondheidsbehoeften en het bestrijden van stigma’s rond geestelijkegezondheidsproblemen.

Tenslotte zorgt het maatschappelijk middenveld voor belangenbehartiging, stelt het gebruikers in staat om hun stem te laten horen op politiek niveau en bevordert het de betrokkenheid van de gemeenschap, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale context.

De uiterste termijn voor aanmeldingen is 30 september 2023 om 10.00 uur.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top