nov
14
2016

Ethische codes bij fondsenwerving

Organisatiebeleid, Zakelijk beleid

Blog, Powerpoint

Sociaal-culturele organisaties zijn steeds meer op zoek naar financiële autonomie en diversificatie van hun inkomsten. Heel wat organisaties leggen daarbij ondernemerschap aan de dag en werken samen met commerciële spelers. Andere organisaties gaan dit soort allianties liever uit de weg omdat de commerciële logica van deze bedrijven ingaat tegen de basisprincipes van hun missie. Hoe dan ook, deze partnerships brengen ethische vraagstukken naar boven bij professionals uit sociaal-culturele organisaties. Maar hoe ga je daarmee om?

Op 28 oktober 2016 organiseerde Socius de studiedag ‘Partnerships met de profit: ethische kwesties’. Die dag kwam ook Ilja De Coster aan het woord.

Welke codes bestaan er binnen fondsenwerving? Wat is ethiek in fondsenwerving wel en niet, en waarom is dit belangrijk? Wat zijn klassieke thema’s die steeds terugkeren binnen ethische codes en welke knelpunten en discussies leven er? Ilja De Coster presenteert in deze bijdrage een overzicht van codes en biedt ook enkele kritische bedenkingen en provocerende stellingen rond ethiek en fondsenwerving.


Emilie Van Daele

Emilie Van Daele

Scroll to Top