nov
14
2016

Ethische dimensie van maatschappelijke kwesties

Organisatiebeleid, Zakelijk beleid

Blog, Powerpoint

Sociaal-culturele organisaties zijn steeds meer op zoek naar financiële autonomie en diversificatie van hun inkomsten. Heel wat organisaties leggen daarbij ondernemerschap aan de dag en werken samen met commerciële spelers. Andere organisaties gaan dit soort allianties liever uit de weg omdat de commerciële logica van deze bedrijven ingaat tegen de basisprincipes van hun missie. Hoe dan ook, deze partnerships brengen ethische vraagstukken naar boven bij professionals uit sociaal-culturele organisaties. Maar hoe ga je daarmee om?

Op 28 oktober 2016 organiseerde Socius de studiedag ‘Partnerships met de profit: ethische kwesties’. Die dag kwam ook Bart Raymaekers van de KULeuven aan het woord.

Heel wat maatschappelijke kwesties bevinden zich op het grensgebied van de ethiek en vragen daarom ook om ethische reflectie. Morele vragen, dilemma’s en thema’s duiken niet alleen op in het persoonlijk leven, maar zijn ook aanwezig in ons publieke en professionele leven. In deze bijdrage bekijkt Bart Raymaekers welke die maatschappelijke kwesties zijn en wat de ethische dimensie ervan is.


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top