sep
15
2021

Evaluatierapport beoordelingsproces 2020 SCVW

Organisatiebeleid, Zakelijk beleid

Nieuws

De Adviescommissie Sociaal-cultureel Volwassenenwerk evalueerde de beoordelingsronde 2020 voor structurele werkingssubsidies van sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Het nieuwe beoordelingskader heeft volgens de commissie een en ander in beweging gebracht, zoals beoogd door het decreet. Anderzijds vreest ze dat de zwaarte van de procedure, de dossierlast voor de externe deskundigen en het strakke tijdskader mogelijk een hypotheek leggen op de toekomst.

Meer resultaten en aanbevelingen in het evaluatierapport.

Bron: Nieuwsbrief van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, donderdag 9 september 2021


Max Frans

Max Frans

Scroll naar top