jan
5
2023

Event gepland in 2024? Haal het EU-voorzitterschapslabel binnen!

Internationaal

Nieuws

Op 1 januari 2024 wordt België voor zes maanden voorzitter van de Raad van de Europese Unie: een uitgelezen kans om aan Europa te tonen welke rijkdom het culturele landschap en het middenveld in Vlaanderen te bieden hebben. Organiseer jij in de eerste helft van 2024 een publieksgericht initiatief of event? Stel je dan kandidaat voor het voorzitterschapslabel, een Europees kwaliteitslabel dat wordt uitgereikt aan een select aantal events.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent een culturele speler of middenveldorganisatie.
 • Je organiseert in de eerste helft van 2024 een publieksevenement in het culturele domein (met inbegrip van de historische, culturele, erfgoed- en sportieve tradities die Vlaanderen rijk is, net als de troeven die Vlaanderen kan uitspelen op het vlak van innovatie, technologie en wetenschap). 
 • Het evenement moet een link hebben met de Europese Unie en de overkoepelende EUVZP-thema’s (innovatie, verbinding en weerbaarheid) en de thema’s digitalisering, technologie en innovatie die de Vlaamse Regering naar voren schuift. Concreet:
  • Digitale Transformatie van de culturele en creatieve sectoren (CCS) ondersteunen en stimuleren
  • Zelfredzaamheid en ondernemerschap van de CCS stimuleren en ondersteunen
  • Vlaams en Europees (Cultureel) Erfgoed op de EU Agenda Cultuur houden
  • Zichtbaar maken van de Vlaamse (culturele) identiteit en het promoten van een Europees collectief gedeelde identiteit

Jouw evenement wordt als het ware zelf een onderdeel van het voorzitterschap. Dat wil ook zeggen dat het zo wordt gepromoot, zowel naar het grote publiek als naar de internationale gasten die ons land in die periode verwelkomt.

Welke evenementen?

Een breed scala aan publieksevenementen komt in aanmerking: festivals, optochten, podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen, concerten, manifestaties … Je moet wel een link kunnen aantonen met Europa of met de thema’s die aan bod komen tijdens het voorzitterschap.

Een andere belangrijk criterium om het label te krijgen, is dat je met je event een internationaal publiek kunt aanspreken of een kwaliteitsvol internationaal programma kunt aanbieden. Evenementen die in 2023 al starten of die tot in de tweede helft van 2024 lopen, komen eveneens in aanmerking.

Hoe ding je mee?

Dien je gemotiveerde kandidatuur in uiterlijk op 30 april 2023. Vervolgens gaat je aanvraag naar een jury verbonden aan het voorzitterschap. Die zorgt ervoor dat de selectie inhoudelijk zo divers mogelijk is en streeft daarbij naar een evenwichtige spreiding, zowel geografisch als qua timing.

Meer info vind je hier.


Staša Pavlović

Staša Pavlović

Scroll to Top