jul
2
2024

Experten sociaal-cultureel volwassenenwerk gezocht

Organisatiebeleid, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Voor de beoordelingsronde van 2025 is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar inhoudelijke of zakelijke experten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of aanverwante sectoren. Ben je geïnteresseerd? Stel je meteen kandidaat via KIOSK. Je kan kandideren tot 15 september 2024.

Eind 2024 dienen sociaal-culturele volwassenenorganisaties een subsidieaanvraag (beleidsplan) in voor de volgende beleidsperiode (2026-2030). Commissies bestaande uit externe experten en een expert van het Departement Cultuur, Jeugd en Media beoordelen die plannen en geven advies aan de Vlaamse Regering.

De beoordelingscommissies worden samengesteld uit een pool van experten, die door de minister van Cultuur benoemd worden. Voor de beoordelingsronde in 2025 is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar bijkomende externe experten om de pool te versterken:

  • mensen met inhoudelijke expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of aanverwante sectoren
  • mensen met zakelijke expertise.

Timing en vergoeding

Het zwaartepunt van de beoordelingsronde ligt in de periode januari tot april 2025. De beoordelingscommissies komen in deze periode enkele keren samen voor de bespreking van de dossiers. Nieuwe commissieleden krijgen de nodige opleiding en omkadering.

Als commissielid kan je aanspraak maken op een vergoeding voor deelname aan de vergaderingen, een vervoersonkostenvergoeding en een vergoeding voor het maken van een schriftelijke voorbereiding.

Interesse? Stel je kandidaat!

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de beoordelingsronde? Stel je kandidaat via KIOSK. Maak een nieuw dossier aan en kies voor de dienst ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk: benoeming als lid van de pool van experten voor het decreet Sociaal-cultureel Volwassenenwerk’.

Je kan kandideren tot 15 september 2024.

Eind oktober verneem je of je door de minister benoemd bent als expert en of je deel uitmaakt van een commissie.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top