mrt
30
2022

Fonds Cultuur van Solidariteit: speciale editie Oekraïne

Internationaal

Nieuws, Projectoproep

Het Culture of Solidarity Fund werd aan het begin van de oorlog in Oekraïne opnieuw gelanceerd als een pan-Europese inspanning om te reageren op lokale culturele noodbehoeften. Na een eerste fase van culturele noodhulp, staat het Fonds nu open voor individuen, collectieven en organisaties uit alle sectoren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen die Europese culturele initiatieven op korte of middellange termijn voorstellen op de volgende drie gebieden:

Het Culture of Solidarity Fund, geïntroduceerd door de European Cultural Foundation (ECF) in 2020, was oorspronkelijk opgezet als een corona-responsmechanisme voor pan-Europese culturele initiatieven. Het werd opgericht als een publiek-filantropisch partnerschapsfonds en ondersteunde bijna 100 culturele projecten die hebben bijgedragen aan het behoud en de versterking van de Europese solidariteit en het idee van Europa als een gedeelde openbare ruimte tijdens de pandemische lockdowns.

De oorlog in Oekraïne heeft vandaag een nieuwe relevantie gegeven aan de missie Culture of Solidarity en roept meer dan ooit op tot financiering van dringende Europese en culturele acties.

Na een eerste fase van culturele noodhulp, staat het Fonds nu open voor individuen, collectieven en organisaties uit alle sectoren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen die Europese culturele initiatieven op korte of middellange termijn voorstellen op de volgende drie gebieden:

 • desinformatie, verkeerde informatie, propagandafilterbubbels, nepnieuws, aanhoudende oorlog ‘infodemie’ door onafhankelijke, alternatieve en vertrouwde Europese (digitale) media te ondersteunen;
 • het bieden en voeden van veilige culturele ruimtes voor individuen die hun huizen ontvluchten en op zoek zijn naar onderdak in ballingschap of in Oekraïne;
 • het tegengaan van krachten van fragmentatie door middel van artistieke en culturele uitingen die hoop bieden om de harde realiteit van oorlog te weerstaan ​​en op te treden voor een vreedzame toekomst van Oekraïne en Europa.

Het Fonds heeft subsidies beschikbaar in drie bedragen:

 • Klein: tot €5.000
 • Middel: €5.000 – 20.000
 • Groot: €20.000 – 40.000

Er worden subsidies beschikbaar gesteld voor een grote verscheidenheid aan culturele behoeften die in deze situatie nodig zijn. Vooral in Oekraïne, maar ook in heel Europa. Culture of Solidarity-ondersteuning kan productiekosten, huurkosten, online samenwerking en communicatietools dekken. Subsidies kunnen ook worden gebruikt om reiskosten, deskundigenvergoedingen, personeels- en operationele kosten te dekken. Wel moeten de gevraagde bedragen haalbaar en verantwoord zijn.

Algemene geschiktheidscriteria

 • Aanvragen moeten in het Engels worden ingediend en moeten een volledige begroting bevatten;
 • Aanvragers moeten ouder zijn dan 18 jaar;
 • Aanvragers kunnen de private, publieke of civiele sector vertegenwoordigen;
 • Het Fonds Cultuur van Solidariteit staat open voor individuen (zoals kunstenaars, activisten, freelancers), collectieven (inclusief vrijwilligersgroepen en netwerken) en elke rechtsvorm van organisaties (NGO’s, openbare instellingen, particuliere ondernemingen, coöperaties) die actief zijn in de creatieve sector of andere professionele gebieden en sectoren van de samenleving, met inbegrip van onderwijs en de academische wereld, gezondheidszorg en sociale zorg, milieu, mensenrechten, sociaal ondernemerschap, plattelandsontwikkeling, enz.
 • Aanvragers kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, maar hun actievoorstel moet bijdragen aan de algemene focus van het Fonds;
 • Voorstellen van politieke partijen worden niet geaccepteerd. Het werk is strikt onpartijdig.

Selectiecriteria & proces

Alle ingediende voorstellen worden beoordeeld op hun:

 • relevantie voor het algemene thema van het Fonds en doelstellingen voor deze speciale editie;
 • urgentie, haalbaarheid en implementatiepotentieel;
 • impact op de behandelde kwestie en betrokken gemeenschappen in Oekraïne, maar ook elders in Europa.

De volledige tijdlijn van de voorgestelde actie kan tot 12 maanden bedragen.

Aanvragen worden doorlopend verwerkt en continu beoordeeld door een team van interne en externe experts met een brede spreiding van culturele, professionele en geografische achtergronden, waaronder Oekraïne en andere Oost-Europese landen. 

Meer info over de procedure, het indienen van je kandidatuur en de selectie vind je hier.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top