apr
29
2022

Gezocht: experten sociaal-cultureel volwassenenwerk

Decreet, Organisatiebeleid

Nieuws

Voor de visitaties van 2023 en de beoordelingsronde van 2025 is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar personen met de nodige expertise in de zakelijke en inhoudelijke aspecten van het sociaal-cultureel (volwassenen)werk. Ook een bredere kennis rond werken met kansengroepen en zakelijk beheer van non-profitorganisaties is een pluspunt. Interesse? Bekijk de opname van het webinar of meld je aan via KIOSK. Je kan kandideren tot uiterlijk 31 augustus 2022.

Voor visitatie en beoordeling

Met de nieuwe beleidsperiode in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk begint ook een nieuwe evaluatie- en beoordelingscyclus. Voor de huidige beleidsperiode (2021-2025) zijn er 2 belangrijke mijlpalen: een visitatieronde in 2023 en een beoordelingsronde in 2025. De eerst geldt als evaluatiemoment van de lopende werking, de tweede als beoordelingsmoment van de nieuwe beleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (2026-2030). 

Voor beide processen zijn de commissies met experten van groot belang. Zij gaan aan de slag met het beoordelingskader uit het decreet en leveren vanuit hun expertise en ervaring in de sociaal-culturele sector advies aan de organisaties en de minister van Cultuur. De commissies worden samengesteld uit een pool van externe experten, die door de minister benoemd worden. 

Kandidaten met expertise

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is dus op zoek naar geschikte kandidaten voor de pool van experten. Ze moeten de nodige ervaring en expertise hebben in allerlei inhoudelijke en zakelijke aspecten van het sociaal-cultureel werk.

Ook een bredere expertise is een pluspunt. Het departement denkt daarbij in het bijzonder aan werken met kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Daarnaast is ook een brede kennis over zakelijke aspecten in de non-profitsector, zoals goed bestuur, management en financiën, zeer welkom. 

Meer informatie

Op vrijdag 20 mei organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media, samen met Socius en De Federatie, een webinar over deze oproep.

> Bekijk de opname van de infosessie.
> Download de presentatie.

> Raadpleeg het document met veelgestelde vragen.

Surf voor alle informatie naar de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top