feb
17
2022

Gezocht: externe deskundigen SCVW

Decreet, Organisatiebeleid, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Voor de visitaties van 2023 en de beoordelingsronde van 2025 is de Vlaamse overheid op zoek naar externe deskundigen met de nodige expertise in de zakelijke en inhoudelijke aspecten van het sociaal-cultureel (volwassenen)werk. Ook een bredere kennis rond werken met kansengroepen en zakelijk beheer van non-profitorganisaties is een pluspunt. Interesse? Meld je alvast aan op de mailinglijst en er wordt je snel verdere informatie bezorgd.

Voor visitatie en beoordeling

Met de nieuwe beleidsperiode in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk begint ook een nieuwe evaluatie- en beoordelingscyclus. Voor de huidige beleidsperiode (2021-2025) zijn er 2 belangrijke mijlpalen: een visitatieronde in 2023 en een beoordelingsronde in 2025. De eerst geldt als evaluatiemoment van de lopende werking, de tweede als beoordelingsmoment van de nieuwe beleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (2026-2030). 

Voor beide processen zijn de commissies met externe deskundigen van groot belang. Zij gaan aan de slag met het beoordelingskader uit het decreet en leveren vanuit hun expertise en ervaring in de sociaal-culturele sector advies aan de organisaties en de minister van Cultuur. De commissies worden samengesteld uit een pool van externe deskundigen, die door de minister benoemd worden. 

Kandidaten met expertise

De Vlaamse overheid is dus op zoek naar geschikte kandidaten voor de pool van externe deskundigen. Ze moeten de nodige ervaring en expertise hebben in allerlei inhoudelijke en zakelijke aspecten van het sociaal-cultureel werk.

Ook een bredere expertise is een pluspunt. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan e werken met kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Daarnaast is ook een brede kennis over zakelijke aspecten in de non-profitsector, zoals goed bestuur, management en financiën, zeer welkom.

Vanaf 15 maart kun je je officieel kandidaat stellen. Er wordt momenteel volop gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw inschrijvingsportaal voor externe deskundigen. Binnenkort volgt ook een online infosessie voor alle geïnteresseerden. Wil je graag meer info over deze sessie en de lancering van het inschrijvingsplatform? Meld je dan alvast aan op de mailinglijst.

Bron: website Departement CJM


Max Frans

Max Frans

Scroll naar top