apr
23
2021

Gratis vul-me-aantrajectboek politiserend werken in het jeugdwelzijnswerk

Politiserend werken, Sociaal-cultureel werken

Publicatie

Kinderen en jongeren zijn experten in hun leven en leefwereld. Zij zijn diegenen die zaken zien, horen en meemaken. Vanuit het jeugdwelzijnswerk kunnen we politiserend werken en hen ondersteunen in woorden vinden, contacten leggen en een spreekbuis zoeken.

Het doel van het jeugdwelzijnswerk is immers om samen de maatschappij om te vormen tot een rechtvaardigere samenleving die gebaseerd is op grondrechten, mensenrechten en kinderrechten. Samen maken we de grootst mogelijke kans op succes, op verandering. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Uit De Marge vzw ontwikkelde een trajectboekje dat jou als facilitator handvaten wil bieden om op een gestructureerde manier met een groep jongeren uit het jeugdwelzijnswerk van probleem naar actie te komen. De inspiratie voor dit boekje kwam uit de wereld van vredes- en andere activisten en uit jeugdwelzijnswerk dat al lang sterk politiserend werk verricht.

Wil je graag zelf aan de slag met het trajectboekje? Je leest er alles over op https://www.uitdemarge.be/politiserend-werken/.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top