okt
20
2014

Burgerinitiatieven versterken

Tools

Hefbomen ontwikkelen kracht. Kracht om dingen op te tillen en in beweging te zetten. Met de publicatie Versterken reiken we je zeven hefbomen aan. Instrumenten, werkvormen, methoden, of inzichten die werkers, organisaties en beleidsactoren helpen om maatschappelijk innoveren te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Hefboom 3: Burgerinitiatieven versterken

Er gebeurt heel wat in onze samenleving. Mensen engageren zich, burgers nemen initiatieven en zetten zich vanuit hun persoonlijke overtuiging met hart en ziel in. Van vele van deze burgerinitiatieven gaat een enorme kracht uit. Meer nog, deze initiatieven hebben vaak een ‘innoverende’ kracht. Toch blijven sommige burgerinitiatieven onder de radar: ze zijn niet zichtbaar, hebben niet voldoende slagkracht of komen moeilijk en zelfs nooit van de grond.

Wil je als sociaal-culturele organisatie een hefboom zijn om deze (vaak kleinschalige) burgerinitiatieven te ondersteunen en te versterken? Hoe kan je als organisatie het eigenaarschap van burgers stimuleren, versterken en ondersteunen? Hoe kan je als sociaal-culturele organisatie een rol spelen om van bepaalde innoverende krachten maatschappelijke innovaties te maken? Dat zijn de uitdagingen waarmee je in deze hefboom aan de slag kan gaan.

[slideshare id=46035533&doc=ruimtevoorburgerinitiatief-150319081351-conversion-gate01]


Emilie Van Daele

Emilie Van Daele

Scroll to Top