jun
22
2022

Innovatieve partnerprojecten voor cultuurorganisaties

Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Wat

De Vlaamse overheid wil cultuurorganisaties stimuleren om samen met partners hun grenzen te verleggen.

Met de subsidieoproep ‘Innovatieve partnerprojecten’ kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Culturele organisaties treden uit hun comfortzone en verleggen samen met de partners, uit gekende of ongekende sectoren, hun grenzen. 

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 80.000 per project. De minister heeft een subsidie op het oog van ongeveer € 25.000 per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten en de eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimum 25% van de totale kosten.

Lees het reglement over de subsidies na, of vind snel je antwoord tussen de veelgestelde vragen.

Laat je inspireren door de goede voorbeelden in het Inspiratiemagazine Innovatieve partnerprojecten. Je vindt er succesvolle resultaten van innovatieve partnerschappen en leest er o.a. openhartige interviews met partners uit de eerste 5 projectrondes. 

Voor wie

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector. Bekijk het reglement en de FAQ om te zien of jouw sector in aanmerking komt.

Een combinatie van één of meer culturele partner(s) en één of meer niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. De culturele partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben of een natuurlijk persoon zijn.

Er zijn een paar uitzonderingen: afstudeerprojecten, gefinancierde doctoraten en academische onderzoeken komen niet in aanmerking, net als restauratiewerken en projecten die al lopen op het moment van de aanvraag.

Indiendatum

De indiendatum voor de innovatieve partnerprojecten is jaarlijks op 15 juli. Projecten mochten hierbij van start gaan van 1 december in het jaar van de indiening en maximaal drie jaar lopen.

Samenwerking met Cultuurloket

Op 7 mei 2021 organiseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Cultuurloket een online infosessie over innovatieve partnerprojecten. Herbekijk het webinar

Cultuurloket organiseert regelmatig de opleiding “Overtuigen met een sterke pitch”.  Bekijk het overzicht van alle opleidingen op hun website. Daarnaast biedt Cultuurloket een model voor een samenwerkingsovereenkomst aan.

Meer info

Meer info over de procedure, toekenning en uitbetaling vind je op deze website.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top