sep
13
2022

Inspiratiedag ‘Educatie voor Duurzaam Ruimtegebruik’

Burgerinitiatief

Nieuws

Op deze inspiratiedag van Duurzaam Educatiepunt staat educatie voor duurzaam ruimtegebruik centraal.  Duurzamer omgaan met ons ruimtegebruik is belangrijk en educatie kan een rol spelen in de mindshift die hiervoor nodig is.

Deze inspiratiedag is er in de eerste plaats voor educatoren en leerkrachten.  We zoeken samen uit hoe je educatie voor duurzaam ruimtegebruik concreet kan aanpakken en doen dit via boeiende sprekers, een bonte mix van korte en langere binnen- en buitensessies. We maken ook tijd voor uitwisseling en ontmoeting.

De inspiratiedag vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022 in Brussel.

Door de klimaatverandering, wateroverlast en -tekorten, de toenemende druk op de open ruimte en de impact daarvan op onze fysieke en mentale gezondheid, wordt ruimtegebruik steeds meer een thema met een brede maatschappelijke impact.

Educatie voor duurzaam ruimtegebruik kan meer inzicht bieden in de systemen die ons ruimtegebruik beïnvloeden en in de impact van ons eigen gedrag op de schaarse ruimte. Daarenboven zet educatie voor duurzaam ruimtegebruik ook in op competenties die nodig zijn om tot dialoog te komen, verschillende standpunten te onderzoeken, na te denken over de voor- en nadelen van bepaalde keuzes en daarna te kunnen handelen. 

Praktisch

  • Voor wie? Educatoren, facilitatoren en leerkrachten die aan de slag (willen) gaan met educatie voor duurzaam ruimtegebruik
  • Wanneer? 5 oktober, van 9u15 tot 16u30
  • Waar? Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, Brussel
  • Hoe? Schrijf je hier in vóór 19 september

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top