dec
14
2022

Inspiratiefestival ‘Meer mensen engageren voor het klimaat’

Communicatie

Nieuws

Op 25 januari organiseert het Departement Omgeving in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, Koning Boudewijnstichting, Pulse Transitienetwerk, Reset.Vlaanderen en The Shift een inspiratiefestival rond verbindende praktijken voor klimaatengagement. Je ontdekt een brede waaier aan inspiratie en handvaten om verbindende klimaatcommunicatie in de praktijk te brengen. 

De klimaatcrisis heeft veel oorzaken en enorme gevolgen, die zich op een grote schaal voordoen en ondertussen overal voelbaar zijn. De transitie naar een klimaatneutrale samenleving is noodzakelijk, maar het is bijzonder moeilijk om die bij burgers op een zinvolle en begrijpbare manier aan te kaarten.

Velen haken af 

Klimaatacties, klimaatboodschappen en de berichtgeving over de klimaatverandering leggen dikwijls de nadruk op wetenschappelijke inzichten, op de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering of op de hoogdringendheid om het probleem aan te pakken. Een groot deel van de bevolking knapt daarop af omdat deze boodschappen ontmoedigen of te veraf staan van hun persoonlijke leven.  

Breng de klimaatproblematiek in ieders leefwereld  

Nochtans zijn er inzichten uit sociale wetenschappen die ervoor kunnen zorgen dat meer mensen deel willen uitmaken van de nodige maatschappelijke veranderingen. Tijdens dit inspiratiefestival tonen we praktijken die verbindend werken: ze zoeken aansluiting met de waarden, de wereldbeelden, de identiteit van mensen. Op die manier brengen ze de klimaatproblematiek in hun leefwereld binnen en slaan ze de brug tussen mensen, weg van polarisatie. 

Interactief en concreet 

Tijdens dit inspiratiefestival neem je deel aan interactieve sessies. De sessies willen professionals inspireren en handvaten aanreiken om verbindende klimaatcommunicatie in de praktijk te brengen. Er zijn bijdragen van onder andere de partners van dit event – Departement Omgeving, Bond Beter Leefmilieu, Koning Boudewijnstichting, Pulse Transitienetwerk, Reset.Vlaanderen en The Shift – en vele anderen. Dit event wil je niet missen!

Praktisch

Wanneer? Woensdag 25 januari 2023
Waar? H. Teirlinckgebouw, Tour & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel
Deelname is gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 18 januari 2023

Programma

Meer info over het programma van het inspiratiefestival “Meer mensen engageren voor het klimaat: op zoek naar verbindende praktijken” vind je hier.


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll naar top