Andere organisaties

Voor meer informatie en ondersteuning kan je ook terecht bij de volgende organisaties:

  • Het voor sociaal-cultureel werk bevoegde departement van de Vlaamse overheid: Departement Cultuur, Jeugd en Media.
  • Bij het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) krijg je alle informatie over Europese initiatieven en subsidies.
  • Epos vzw stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. 
  • De Europese Commissie heeft een interactieve gids met de financieringsmogelijkheden ontwikkeld.
  • Ondersteuning bij internationalisering vind je bij het Europahuis Ryckevelde vzw.
  • Op EPALE vind je het laatste nieuws uit de volwasseneneducatie, goede praktijkvoorbeelden, beleidsontwikkelingen, leermaterialen, onderzoeksrapporten, geschikte projectpartners …
Scroll to Top