jan
27
2020

Investeren in een sociaal-cultureel project? Dat kan met een cultuurkrediet

Organisatiebeleid, Zakelijk beleid

Blog

In de culturele sector een aanvullende financiering vinden naast je eventuele subsidies? Een hele uitdaging, zéker in het geval van bankfinanciering. Vooral kleinere initiatieven botsen vaak op een ‘nee’. Een van de belangrijke struikelstenen: het gebrek aan waarborgen gecombineerd met een onzekerheid aan inkomsten. Is dit voor jouw organisatie het geval en ben je op zoek naar extra financiering? Dan is een cultuurkrediet misschien iets voor jou. Ben Peeters van Hefboom, de organisatie die cultuurkredieten toekent, vertelt je er meer over in deze blogpost.

Cultuurkredieten zijn een vorm van aanvullende financiering voor culturele organisaties op initiatief van de Vlaamse overheid. Het doel: ondernemerschap in de sector stimuleren. Als uitvoerende partner rekent de Vlaamse overheid hiervoor op Hefboom. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring in kredietverschaffing, vooral aan de sociale en duurzame economie en microkredieten aan kansengroepen die niet terechtkunnen bij de bank.

Voor professionals met een plan

De voorwaarde om in aanmerking te komen voor een cultuurkrediet? Je kan geen banklening krijgen voor je project én je bent professioneel actief in de cultuursector. Dus als je zelfstandige in hoofd- of bijberoep bent of een organisatie zoals een vzw, bvba, cvba … Als cultuurprofessional kan je met de lening – die tot 100.000 euro gaat – bijna alles financieren wat te maken heeft met jouw professionele werking. Denk aan investeringen, de opstart van een nieuw project of de invulling van een werkkapitaalbehoefte om zo de nodige ademruimte te bieden.

“Als cultuurprofessional kan je met de lening bijna alles financieren wat te maken heeft met jouw professionele werking.”

Waar je zeker rekening mee moet houden is dat een cultuurkrediet een professioneel krediet is. Je moet ons dus kunnen overtuigen met een realistisch plan, zowel organisatorisch als financieel. Dit wil zeggen een goed plan van aanpak en een onderbouwd financieel plan. Voor veel organisaties is dit geen evidente oefening. Om je hierbij te helpen biedt Cultuurloket gratis ondersteuning aan bij het verfijnen van je plannen. Een groot voordeel van het cultuurkrediet is dat je geen specifieke waarborg moet neerleggen. De rente die je betaalt is afhankelijk van het gevraagde bedrag (en bedraagt maximum 3%) met een looptijd van maximaal 5 jaar.

Ook voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Door de naam ‘cultuurkrediet’ denken veel sociaal-culturele volwassenenorganisaties dat ze niet in aanmerking komen voor een lening. Maar dit is zeker niet het geval. Het sociaal-cultureel volwassenenwerk maakt deel uit van de zeer uitgebreide culturele sector waarvoor dit krediet bedoeld is. Een mooi voorbeeld van een organisatie uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk die een beroep deed op een cultuurkrediet, is De Stuyverij vzw. Deze Kortrijkse organisatie neemt actief een verbindende, kritische en laboratoriumrol op zich bij de vernieuwing van mens en maatschappij: ze brengt mensen samen die bewogen zijn voor een maatschappelijk thema in de zogenaamde experimenteerruimtes of ‘Stuyfplekken’. De Stuyverij biedt hen ondersteuning bij het vormgeven van initiatieven en begeleiding bij het verder opschalen. Zo werd onder begeleiding van De Stuyverij Cokido ontwikkeld, een coöperatieve kinderopvang die wordt georganiseerd door ouders met beurtrollen. Cokido gaat inmiddels door in heel Vlaanderen, in andere Europese steden en zelfs in Nieuw-Zeeland.

"Het sociaal-cultureel volwassenenwerk maakt deel uit van de zeer uitgebreide culturele sector waarvoor het cultuurkrediet bedoeld is."

Voor een driejarig Europees Horizon 2020-project dat verderbouwt op het werk van Cokido kreeg De Stuyverij als partner projectsubsidies toegewezen ter financiering van de lonen van medewerkers en voor de vormgeving van een applicatie voor Families Share. Een groot stuk van de lonen werd reeds uitbetaald en de laatste twee schijven moesten worden voorgefinancierd. Hiervoor klopte De Stuyverij aan bij Hefboom om haar werking te kunnen garanderen bij de overbrugging van Europese subsidies voor het Families Share project. De Stuyverij had haar aanvraag grondig voorbereid met een uitgewerkt ondernemingsplan en een financieel plan. De nood aan een kortlopende overbruggingsfinanciering werd duidelijk uit het kasplan, waardoor de financieringsvraag bij Hefboom op tijd gesteld werd. De kredietconsulent van de cultuurkredieten werd meegenomen in het verhaal van De Stuyverij, kreeg een rondleiding in de Kortrijkse broedplek en werd overtuigd door het professionalisme van het team en de ambitie en het enthousiasme om te verbinden. Het was die kleine extra duw die een overbruggingskrediet mogelijk maakte om de werking te kunnen garanderen.

De Stuyverij vzw over het cultuurkrediet

Oprichtster van De Stuyverij Eefje Cottenier deelt haar ervaringen: “Als groeiende organisatie is het vaak een verhaal van de kip of het ei. Je investeert alles wat je hebt maar je hebt nog geen buffer opgebouwd. Er worden subsidies toegekend, maar vaak krijg je de middelen pas later terwijl het project al van start moet gaan of al loopt. Hefboom heeft ons sterk vooruitgeholpen door een overbrugging te maken tot de middelen van een toegekende subsidie op onze rekening gestort werden.

“Er is wel degelijk nood aan een financieel instrument op maat van vzw’s.”

“Nadat we bij banken te rade gingen merkten we dat een vzw geen steun krijgt in het regulier financieel circuit. Gelukkig heeft onze partner Trividend ons over Hefboom en de cultuurkredieten verteld. Dit kwam nèt op tijd. De rust in de organisatie was broodnodig, alsook de focus om de nodige impact en productiviteit aan de dag te brengen. Wanneer er een tekort dreigt te zijn of lonen niet kunnen uitbetaald worden ontstaat er chaos en angst. Helemaal niet bevorderlijk voor de werksfeer. Mocht Hefboom of het Cultuurkrediet niet bestaan dan was hier een kleine ramp uitgebroken of hadden we heel sterke collega’s verloren. Ik ben er zeker van dat dat niet enkel voor ons geldt. Er is wel degelijk nood aan een financieel instrument op maat van vzw’s. Hefboom houdt de vinger aan de pols, volgt je organisatie op en helpt je groeien.”

Meer voorbeelden van projecten die gefinancierd zijn met een cultuurkrediet vind je op www.cultuurkrediet.be.

Ben je ook op zoek naar financiering voor je project binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk? Of wil je meer weten over het Cultuurkrediet? Ga zeker eens kijken op www.hefboom.be of stuur een mail naar Ben Peeters.


Hilke Charels

Hilke Charels

Scroll to Top