apr
3
2024

Jaarmagazine 2023 Departement Cultuur, Jeugd en Media

Communicatie, Diversiteit, Organisatiebeleid, Sociaal-cultureel werken, Vrijwillige inzet

Nieuws

Blik terug op een boeiend 2023 in het jaarverslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Vorig jaar stond het cultureel erfgoed in de schijnwerpers met een historische budgettaire inhaalbeweging voor de sector. Ze vierden ook de 20ste verjaardag van het Topstukkendecreet. Dat maakte van 2023 een echt ‘topstukkenjaar’, met onder andere een geslaagde topstukkententoonstelling in het MAS.

Verder trokken ze mee aan de kar van de eerste Vlaanderenleestdag, een initiatief om iedereen meer aan het lezen te krijgen. Neem zeker deel aan de tweede editie op 23 april.

Ook op regelgevend vlak konden ze een aantal projecten afronden. Zo kwamen ze na een lang optimalisatietraject tot een gloednieuw ontwerp van het Bovenlokaal Cultuurdecreet. Daarnaast was 2023 ook het jaar waarin het nieuwe Jeugddecreet werd afgeklopt en er bijkomende middelen werden vrijgemaakt om de jeugdsector te versterken.

Voor een aantal projecten richtten ze hun blik op 2024, het laatste jaar van de regeerperiode. Zo kwamen heel wat digitaliseringsprojecten in een stroomversnelling en stoomden ze zichzelf klaar voor het Europese voorzitterschap. Ook voor de verhuis naar het Marie-Elisabeth Belpairegebouw, sinds kort hun nieuwe werkplek, werd heel wat voorbereidend werk verzet.

In het jaarmagazine 2023 staat het Departement Cultuur, Jeugd en Media stil bij al die realisaties, maar laten ze jou ook proeven van andere succesverhalen. Veel leesplezier!


Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top